KMO
 
 
 

Een arbeidscontract opmaken

Goede afspraken maken goede vrienden – zéker in de bedrijfswereld. Gaat u met een nieuwe werknemer in zee? Dan is een arbeidscontract opmaken dus het eerste wat u doet.

Maar hoe begint u daaraan? En wat moet er allemaal in staan? Securex zet u op weg.

Waarom een arbeidscontract opmaken

Sluit u een arbeidsovereenkomst met iemand af? Dan rekent u op hem om een reeks taken behoorlijk uit te voeren. De werknemer verwacht in ruil een loon en een bepaalde vorm van werkzekerheid. Door een arbeidscontract op te maken, beloven jullie dat aan elkaar.

Belangrijke vermeldingen in uw contract

Een arbeidscontract opmaken, is geen taak waarmee u lichtvoetig omspringt. Er zijn niet alleen wettelijke vermeldingen, het document dient ook als basis voor jullie verdere samenwerking.

Een betrouwbaar contract bevat zeker:

  • identiteitsgegevens van beide partijen
  • begindatum van de overeenkomst
  • werkplaats en -rooster
  • functie en daaraan gekoppelde verplichtingen
  • duur van de overeenkomst: voor onbepaalde tijd, tot een vooraf bepaalde einddatum, of bij het einde van het overeengekomen werk
  • loon en extra voordelen
  • wijze van de contractbeëindiging en eventuele opzegvergoeding of boete
  • aanvullende bepalingen, zoals geheimhoudingsclausule of concurrentiebeding

Tekenen voor een gerust gemoed

Staat de laatste letter op papier? Print dan minimaal twee exemplaren af – één voor u en één voor de werknemer. Die moeten jullie ten laatste op het moment van de indiensttreding tekenen. Zo starten jullie de samenwerking met een gerust hart op.

Laat securex uw arbeidscontract opmaken

Een arbeidscontract opmaken? De Securex-specialisten garanderen een juridisch correcte tekst. En ze informeren u over de bijkomende clausules die gelden voor úw onderneming of activiteiten.

Zo schrijft Securex mee aan een onbetwistbaar arbeidscontract.