KMO
 
 

Laatste nieuws

 

Werkgevers: gesteund door hun personeel én Securex!

Ondernemen betekent ‘de handen uit de mouwen steken’. En als gedreven ondernemer doet u dat niet meer alleen. Want uw zaak groeide uit tot een sterke kmo. U rekent dus op méér handen om het werk te verzetten: u steunt als werkgever op enthousiaste en bekwame werknemers.

Securex: ervaren HR-gids voor werkgevers

Werkgever en werknemer leggen samen een lange weg af – van aanwerving tot uitdiensttreding. Wilt u een zo vlot mogelijk parcours? Laat Securex dan aan uw zijde stappen:

van een doordachte rekrutering en succesvolle aanwerving …
Securex bereidt u voor op een strenge selectie en zinvolle rekrutering. En wijst u op alle wettelijke formaliteiten die bij een aanwerving horen, zoals de inschrijving bij de RSZ  en de opmaak van het arbeidsreglement .

over een krachtig personeelsbeheer …
Securex neemt uw loonbeleid onder de loep, ondersteunt u bij uw HR-taken, versterkt via de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming uw preventie- en welzijnsbeleid, biedt juridisch advies, en besteedt aandacht aan motiverende opleidingen.

tot een vlekkeloze uitdiensttreding!
Securex berekent samen met u de opzegperiode en eventuele vergoeding, regelt de administratieve formaliteiten, en steunt uw werknemer met een doeltreffend outplacementbeleid.

Praktische hulplijnen voor werkgevers

Onze experts vermijden niet alleen de ‘hobbels’ onderweg. Ze lassen ook rustpauzes in, waarin u als werkgever terugblikt, verfijnt en bijstuurt. En ook dan helpt Securex u met:

Krachtige rechterhand voor werkgevers

Securex steekt dus mee de handen uit de mouwen. Zo gidsen we uw bedrijf, samen met haar medewerkers, naar een succesvolle toekomst.

Neem contact op met onze experts. En ontdek hoe zij uw kmo versterken.