International
 
 
 

Securex en zijn sterk netwerk aan partners helpen u bij uw internationaal HR management

De stap naar het buitenland is voor vele ondernemingen een droom die uitkomt. Voor andere bedrijven is het dan weer de dagdagelijkse realiteit.

Naast de businessuitdagingen van een andere markt zorgt een activiteit in meerdere landen ook op het vlak van HR management voor uitdagingen. Bij cross-country HR management is er namelijk het streven naar een globaal HR beleid, maar dient uiteraard rekening gehouden te worden met de lokale wetgeving en geplogenheden van elk afzonderlijk land. Heeft u reeds vestigingen in het buitenland of denkt u eraan een nieuwe activiteit op te starten, dan laat u zich hierin best bijstaan door experts.

Aan alle verplichtingen voldoen

Deze lokale regels zijn immers niet alleen verschillend van land tot land, ze zijn vaak ook complex en voortdurend onderhevig aan wijzigingen. Het is dan ook belangrijk een overzicht te behouden en er zeker van te zijn dat aan alle verplichtingen voldaan is.

Kunnen terugvallen op een expert die de kennis van de lokale markt en haar regelgeving heeft, is dan ook geen overbodige luxe. Die expert kan duiding geven bij de verschillen tussen landen, maar houdt ook rekening met de context waarbinnen uw bedrijf werkt én zorgt ervoor dat u documenten en informatie toegestuurd krijgt in een taal die u begrijpt.

Global + local

Bij deze complexe materie kan Securex u bijstaan. Wij verzorgen voor u de globale opvolging en combineren dit met lokale expertise. Enerzijds hebben we filialen in België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg, anderzijds doen we beroep op sterke partners die in nauwe samenwerking met ons dienstverlening leveren in andere landen. In totaal garandeert Securex momenteel een vlekkeloze service in meer dan 20 Europese landen.

De partners werden grondig gescreend en zijn uitgekozen op basis van hun lokale expertise in HR en payroll, hun aandacht voor kwaliteit in de dienstverlening, hun werkingsmethodes, controles en compliance procedures en sterke positionering in de lokale markt. Ook hun internationale klantenportfolio, hun focus op kleine en middelgrote bedrijven en het feit dat ze medewerkers hebben die specifiek op dit soort klanten werken, zijn extra troeven.

In elk land dezelfde dienstverlening

Voor de klant garanderen we een eenzelfde inhoud en kwaliteit aan dienstverlening in elk land. Het hele payroll-proces gebeurt op dezelfde manier, we werken vlot samen op basis van duidelijke afspraken en we zorgen voor een snelle communicatie met een direct contact. De aanpak die u van Securex gewoon bent, hanteren we ook op internationale schaal.

Globale rapportering

Tot slot verliezen we de global view niet uit het oog. Een centrale database biedt u toegang tot de gegevens van al uw werknemers in de verschillende landen en geeft u de mogelijkheid hier ook globale rapporten aan te verbinden. Vandaag worstelen vele bedrijven met het samenstellen van hun maandelijkse globale rapportering. Wij zorgen ervoor dat deze rapporten op eenzelfde manier en onmiddellijk kunnen opgevraagd worden en dat de inhoud van de informatie over de landen heen gealigneerd is.