International
 
 
 

Rapportering voor internationaal HR Management

De tools die Securex ter beschikking stelt, maken het u mogelijk om drie verschillende soorten rapporten aan te maken: master data rapporten, calculated wages en InteHRnational Report designer.

  • Master Data Rapporten: een set standaardrapporten die over de verschillende landen heen opgemaakt kunnen worden, met de mogelijkheid deze verder aan te passen in functie van de eigen behoeften en voorkeuren. U kunt ze echter ook bewaren en exporteren naar andere toepassingen zoals MS Excel om ze daar verder te bewerken of te koppelen aan andere databestanden.

    Enkele voorbeelden: FTE rapportering, Cost center rapporten, Leeftijdsstatistieken, Naam- en adreslijsten, Salarisoverzicht.

    Voor elk rapport zijn meerdere views beschikbaar (table, tree en grafisch).

  • Calculated wages: afzonderlijke module die het mogelijk maakt informatie over berekende lonen van alle landen op te laden in HRonline en er grensoverschrijdende rapporten uit te distilleren. Hiertoe worden de verschillende looncomponenten geclusterd naar generieke loonrubrieken zodat we ondanks de vele lokale verschillen, rapporten kunnen aanbieden die het mogelijk maken de loonkost in de verschillende regio's inzichtelijk te maken.

  • InteHRnational Report designer: nog een extra module die u, wanneer u zeer specifieke of geavanceerde reporting behoeften hebt, in staat stelt om van nul af aan uw eigen internationale rapporten op te stellen.