Grote onderneming
 
 
 

Kieskalender 2016

De eerstvolgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in 2016. Ook al is de kalender van deze verkiezingen nog niet vastgelegd, toch wordt dit evenement al vanaf 2015 voorbereid.

Waarom zo vroeg? Op basis van uw gemiddeld personeelsbestand van 2015 zult u immers kunnen bepalen of uw onderneming in 2016 sociale verkiezingen moet organiseren, en welke overlegorganen er verkozen dienen te worden. Het is dus belangrijk zo snel mogelijk de regels te kennen die bepalend zijn voor de sociale verkiezingen.