Grote onderneming
 
 
 

Welke procedure moet u volgen bij de sociale verkiezingen?

Een strikte procedure

Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen om de personeelsvertegenwoordigers te kiezen. Die zetelen in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) (voor onderneming met gemiddeld minstens 50 personeelsleden) en/of de ondernemingsraad (OR) (voor bedrijven met gemiddeld minstens 100 werknemers).

De werkgever moet een procedure van 150 dagen strikt in acht nemen voor de verkiezing van de personeelsvertegenwoordigers. De kalender omvat een periode van 60 dagen voor de voorbereidende procedure en 90 dagen voor de verkiezingsprocedure. Na de verkiezingsdatum volgen andere fasen met het oog op de installatie van de verkozen overlegorganen.

X en Y

Wees gerust, het gaat niet om de vergelijkingen met twee onbekenden die u zo ‘graag’ oploste in uw collegejaren. Het gaat om de referentiedagen bij de organisatie van sociale verkiezingen. De procedure ervan draait rond twee kerndatums:

 • dag X valt 90 dagen voor de verkiezingsdag;
 • dag Y is de dag zelf van de sociale verkiezingen.

Een drie-stappen procedure

De procedure voor sociale verkiezingen verloopt in drie fasen:

 • de pre-electorale fase loopt van dag X-60 tot dag X;
 • de electorale fase loopt van dag X tot dag Y;
 • de verkiezingsdag zelf is dag Y.

Belangrijkste data

Dit zijn de belangrijkste data die u uiterst nauwkeurig moet opvolgen:

 

X-60 = begin van de verkiezingsprocedure. De werkgever communiceert een aantal punten rond:

 • de technische bedrijfseenheid;
 • het aantal werknemers;
 • de directiefuncties;
 • de kaderfuncties.

X-60 tot X-35 = overlegprocedure voor OR en CPBW.

X-35 = de werkgever sluit de overlegronde af en neemt beslissingen over:

 • het aantal bedrijfseenheden;
 • de directiefuncties;
 • de kaderfuncties.

X-30 = start van de periode waarin werknemers bescherming tegen ontslag genieten.

X = begin van de verkiezingsperiode (90 dagen voor de verkiezingsdag) met officiële bekendmaking van de verkiezingsdatum en informatie over :

 • het aantal in te vullen mandaten en de verdeling ervan per categorie;
 • de officiële benaming en het adres van de technische bedrijfseenheid;
 • de lijst van kaderleden;
 • de voorlopige kieslijst;
 • de naam van de persoon of dienst die de kiesbrieven verstuurt;
 • de verkiezingskalender;
 • de elektronisch stemmen.

X+35 = de kandidatenlijst wordt neergelegd.

X+40 = officiële bekendmaking van de kandidatenlijst.

X+56 = bekendmaking van eventuele aanpassingen aan de lijst.

X+61 = bezwaren tegen de kandidatenlijst.

Y = verkiezingsdag.