Grote onderneming
 
 
 

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Elke onderneming (technische bedrijfseenheid) met gemiddeld ten minste 50 werknemers moet sociale verkiezingen organiseren om personeelsvertegenwoordigers aan te duiden voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Wat is een comité voor preventie en bescherming op het werk?

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (of CPBW) is net zoals de ondernemingsraad een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van werknemers én werkgever zetelen.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk heeft vier belangrijke opdrachten in de onderneming en is samengesteld uit een werkgevers- en een werknemersafvaardiging.

Opdrachten van het CPBW

Wat is de belangrijkste functie van het comité voor preventie en bescherming op het werk? Alle middelen aanreiken en voorstellen doen die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk verbeteren. In die context heeft het CPBW vier belangrijke opdrachten in het bedrijf.

Adviesverlening

Het comité voor preventie en bescherming op het werk geeft voorafgaand advies over het welzijnsbeleid, het algemene preventieplan en het jaarlijkse actieplan. In een aantal gevallen is zijn toestemming zelfs vereist. Denk bijvoorbeeld aan de aanstelling van een intern preventieadviseur in de onderneming.

Initiatiefrecht

Het CPBW kan voorstellen voor het welzijnsbeleid indienen. Een voorbeeld: preventiemaatregelen voor het beleid tegen stress op de werkvloer voorstellen.

Klachtenbehandeling

Het comité kan ook klachten van werknemers onderzoeken en behandelen, als er een verband is met het welzijn in de onderneming. Het CPBW neemt ook deel aan het jaarlijks bezoek van de  werkplekken om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers vast te stellen.

Informatierecht

In bedrijven met 50 tot 99 werknemers – waar dus geen ondernemingsraad is – moet het CPBW ook de economische, financiële en sociale informatie krijgen die in grotere bedrijven naar de OR gaat.

Organigram van het CPBW

Het comité voor preventie en bescherming op het werk is samengesteld uit een werknemers- en een werkgeversafvaardiging.

De interne preventieadviseur is secretaris van het CPBW. Hij maakt geen deel uit van een afvaardiging en geniet een specifieke ontslagbescherming. Deze laat hem toe zijn taken in alle onafhankelijkheid uit te oefenen.

De werknemersafvaardiging

De werknemersafvaardiging in het comité voor preventie en bescherming op het werk wordt bij de sociale verkiezingen verkozen. Haar opdracht bestaat er natuurlijk in om de belangen van alle werknemers in de organisatie te verdedigen.

De werkgeversafvaardiging

De werkgeversafvaardiging bestaat uit personen met een directiefunctie. De lijst met de directiefuncties wordt vastgelegd tijdens de procedure die aan de sociale verkiezingen voorafgaat. Het aantal vertegenwoordigers van de werkgever mag niet groter zijn dan het aantal werknemersvertegenwoordigers.