Grote onderneming
 
 
 

Welke overlegorganen zijn verkiesbaar?

Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen in privébedrijven vanaf een bepaalde grootte. Ze maken de installatie mogelijk van organen die het overleg tussen werknemers en werkgevers garanderen. Concreet gaat het om de eerste of de herverkiezing van personeelsvertegenwoordigers voor: