Grote onderneming
 
 
 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Iedere werknemer die zich bij sociale verkiezingen kandidaat stelt voor een mandaat als personeelsvertegenwoordiger in de OR of CPBW, moet op de verkiezingsdag zelf voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden van verkiesbaarheid

Om verkiesbaar te zijn moet de werknemer op de verkiezingsdag aan deze voorwaarden voldoen:

 • een arbeids-  of stagecontract in de onderneming hebben;
 • deel uitmaken van de technische bedrijfseenheid waarin de verkiezingen plaatsvinden;
 • (in principe) minimaal 18 en maximaal 65 jaar zijn;
 • geen deel uitmaken van de personeelsdirectie en geen interne preventieadviseur of vertrouwenspersoon zijn;
 • gedurende minimaal 6 ononderbroken maanden aan het werk zijn in het bedrijf, of een onderbroken anciënniteit van 9 maanden in het jaar 2015 kunnen bewijzen;
 • tot de categorie behoren waarvoor hij zich kandidaat stelt.

Opgelet! De vertrouwenspersoon die zich kandidaat wil stellen voor de sociale verkiezingen zal van haar taak als vertrouwenspersoon moeten afzien. Deze persoon mag immers geen deel uitmaken van de werknemersdelegatie in de OR/het CPBW. Zij mag ook niet behoren tot de werkgeversdelegatie.

Neerlegging van de lijsten met kandidaten

Kandidaten stellen zich voor op lijsten die verschillen volgens het betrokken orgaan:

 • 3 lijsten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk:
  • 1 lijst voor arbeiders;
  • 1 lijst voor bedienden;
  • 1 lijst voor jonge werknemers als het bedrijf op de verkiezingsdag minstens 25 werknemers onder de 25 jaar in dienst heeft;
 • 4 lijsten voor de ondernemingsraad:
  • 1 lijst voor arbeiders;
  • 1 lijst voor bedienden;
  • 1 lijst voor jonge werknemers als het bedrijf op de verkiezingsdag minstens 25 werknemers onder de 25 jaar in dienst heeft;
  • 1 lijst voor kaderleden als er in het bedrijf minstens 15 kaderleden zijn.

Pas op!

De lijsten van arbeiders, bedienden en jonge werknemers kunnen alleen worden ingediend door de interprofessionele vakorganisaties die als representatief zijn erkend, m.a.w. ACLVB, ACV en ABVV.

De kaderleden kunnen ook behoren tot ACLVB, ACV en ABVV, maar ook tot de Nationale Confederatie van Kaderleden (NCK) of tot de bedrijfskaders (interne lijst). In dit laatste geval moet minstens tien procent van de kaderleden in het bedrijf deze lijst steunen.