Grote onderneming
 
 
 

Technische bedrijfseenheid met verschillende juridische entiteiten

Juridische entiteiten (JE) die economisch en sociaal met elkaar verweven zijn, kunnen één technische bedrijfseenheid (TBE) vormen. In dat geval komt er één verkiezingsprocedure voor alle juridische entiteiten samen, in de schoot van dezelfde technische bedrijfseenheid.

Vermijd overbodige stappen

Om te vermijden dat een bedrijf wordt opgesplitst in meerdere juridische entiteiten werd het begrip ‘wettelijk vermoeden’ in het leven geroepen. Zo vermijdt u dat u meerdere verkiezingsprocedures moet organiseren.

Verschillende juridische entiteiten worden verondersteld slechts één TBE te vormen, als u twee elementen aantoont:

  • de economische samenhang: ofwel maken de verschillende entiteiten deel uit van dezelfde economische groep of berust het administratief beheer bij dezelfde persoon of bij personen met een economische connectie; ofwel oefenen de JE’s dezelfde activiteit of onderling aaneensluitende activiteiten uit.
  • de sociale samenhang: een aantal elementen wijzen op het bestaan van een sociale samenhang tussen de juridische entiteiten, zoals personeel dat in hetzelfde gebouw of aanpalende gebouwen werkt, gemeenschappelijk personeelsbeleid, eenzelfde arbeidsreglement.