Grote onderneming
 
 
 

Juridische entiteit met verschillende technische bedrijfseenheden

Een juridische entiteit (JE) kan bestaan uit een of meerdere technische bedrijfseenheden (TBE). Er is één voorwaarde: deze eenheden moeten economisch en sociaal zelfstandig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als ze aparte economische activiteiten uitoefenen, als ze geleid worden door verschillende personen of als ze elk een specifiek personeelsbeleid voeren.

Bijvoorbeeld,  een groep die verschillende juridische entiteiten opkoopt die rusthuizen exploiteren.