Grote onderneming
 
 
 

Fiscaal gunstig bonussysteem

Sinds januari 2008 mag u een loonbonus toekennen, als uw bedrijf bepaalde doelstellingen haalt. Alle medewerkers van een bepaalde categorie krijgen dan een gelijke bonus. Die is voor uw werknemers tot 2.722 euro vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. U betaalt als werkgever alleen een bijzondere RSZ-bijdrage van 33 procent.

Securex maakt die fiscaal gunstige bonusformule ook voor u toegankelijk.

Loonbonus via Securex

De correcte toepassing van de loonbonusregeling is geen sinecure. De wet is complex en het systeem verschilt van bedrijf tot bedrijf. Laat de administratieve afhandeling daarom over aan Securex. We bereiden uw dossier tot in de puntjes voor en begeleiden u bij de start.