Grote onderneming
 
 
 

Zijn uw sociale documenten in orde ?

Verwacht u een controle door de inspectie van de Sociale Wetten? Staat uw bedrijf voor een overname, fusie of verkoop en wil u nagaan of alles in orde is?

Vreest u niet in orde te zijn en wenst u te weten welke risico’s dit inhoudt? Welke sancties u riskeert?

(Stap 1: ) Test uw onderneming

Wil u nagaan in hoeverre u in orde bent met de sociale wetgeving en hoeveel eventuele inbreuken u zouden kosten? Doe dan de test!

Vul bijgaande vragenlijst in. Let wel op: deze vragenlijst bevat maar een aantal vragen die handelen over een aantal verplichtingen van de werkgever volgens de sociale wetgeving.

De sancties/boetes die worden gegenereerd uit de vraagstelling zijn slechts een minimum en een maximum. Het is aan de bevoegde instantie om de juiste boete te bepalen waarvan het bedrag zich tussen dit minimum en maximum situeert.

(Stap 2:) Check-up van uw bedrijf

Voorkomen is beter dan genezen. Een check-up ter plaatse door een Legal advisor/consultant toont aan waar er hiaten en risico’s zitten. Voor welke documenten en overeenkomsten er dringend dient te worden ingegrepen. En welke boetes u precies kan vermijden door pro-actief op te treden.

Aan de hand van een check-list overloopt de Legal advisor/consultant voor welke verplichtingen u als werkgever in orde bent. U verneemt welke de belangrijkste verplichtingen zijn waaraan u niet voldoet en welke sancties u hierdoor riskeert.

Bovendien worden u een reeks aanbevelingen geboden.

Hoe gebeurt dit concreet? Door contact op te nemen met uw Legal advisor/consulant en een afspraak voor deze mini-audit van ongeveer 2 uur vast te leggen.

(Stap 3) Grondige analyse van uw personeelsbeleid

Indien u naar aanleiding van de check-up een volledige analyse & begeleiding wenst, kunnen verschillende zaken op maat worden uitgewerkt (opmaak documenten, nazicht uurroosters, nazicht specifieke statuten, edm.)

In uw voordeel:

Dankzij deze pro-actieve aanpak bent u niet alleen volledig in orde met uw sociale wetgeving maar geniet u ook van een aantal voordelen :

  • U bent voorbereid op eventuele controles
  • U kan een evaluatie maken van de financiële risico’s
  • U bent beter voorbereid op een overname, verkoop, fusie…
  • U kan verschillende juridische en financiële risico’s uitsluiten