Grote onderneming
 
 
 

HR Coaching

De Securex HR Coach is een senior consultant die u helpt bij de optimalisatie van uw interne HR-processen. Hij reikt best practices aan en daagt u uit om uw routines en gebruiken in vraag te stellen. Zo versterkt u stap voor stap uw HR-beleid.

Stap 1: vrijblijvend oriënterend gesprek

Bij de start van onze samenwerking houden u en uw HR Coach een oriënterend gesprek. Daarin peilt hij naar uw doelstellingen en noden. Hij analyseert ook uw lopende processen en biedt een handvol adviezen aan.

Aan het eind van dit gesprek beslist u zelf in welke mate u een beroep wilt doen op de HR Coach.

Stap 2: diepgaande coaching

Uw HR Coach wordt uw vertrouwenspersoon en raadgever. Hij ondersteunt u bij uw strategische beslissingen in allerlei HR-materies en reikt u een reeks nuttige hulpmiddelen aan.

Uw HR Coach helpt u onder meer bij uw keuzes rond:

  • Soft HR: welkomprocedure voor nieuwelingen, rekrutering en selectie, competentiemanagement, prestatiemanagement, beloning, training en ontwikkeling, ...
  • Hard HR: juridische kwesties, grensoverschrijdende tewerkstelling, personeelsadministratie & payroll, compensation & benefits, ...