Cafetariaplan

Het flexibel samenstellen van een deel van het salarispakket, vanuit de individuele keuze van de medewerker voor een bepaalde periode

Een cafetariaplan is voor de werkgever vaak een nieuw element in hun verloning naar de werknemers toe.
Securex zet dus 5 veelgestelde vragen voor u op een rijtje:


Brengt een cafetariaplan niet te veel extra werk in de administratie met zich mee?

Een cafetariaplan implementeren in uw onderneming vraagt uiteraard de nodige ondersteuning. Elk cafetariaplan start met een voorstudie. Tijdens de voorstudie analyseren specialisten nauwkeurig de mogelijkheden tot budgetcreatie en budgetbesteding. Naast die juridische analyse vindt er vaak een bevraging plaats onder de werknemers in uw onderneming om te polsen naar de wensen van deze werknemers op het vlak van verloning. Al deze informatie wordt samengevat in een overzichtelijk rapport.

Na de voorstudie volgt de implementatie van de loonoptimalisatie in uw onderneming : definitie van de voordelen voor uw werknemers, juridische documenten voorzien, een communicatieplan opstellen en de tool ter beschikking stellen.
Securex ondersteunt u als werkgever tijdens elke stap in uw loonoptimalisatie, zowel met deskundig advies als met operationele ondersteuning om de administratie te verlichten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld maandelijks uw personeelsbestand monitoren om te zien of bepaalde personeelswijzigingen een impact hebben op uw cafetariaplan en u hiervan proactief op de hoogte brengen. Alweer een zorg in de administratie minder voor de werkgever.
Wat doet de cafetariaplan tool precies?

De cafetariaplan tool heeft twee voordelen.
Welke loonvoordelen laat de wet toe?

Vaak ontdekt een werkgever meer interessante voordelen in een cafetariaplan dan verwacht. Securex heeft intussen meer dan 50 verschillende relevante voordelen in kaart gebracht. In de praktijk zien we dat het beginnende cafetariaplan meestal tussen de 5 en 7 voordelen bevat, die we vaak aanbieden in samenwerking met partners. Op die manier biedt de werkgever een mooie set voordelen aan de werknemers aan terwijl de administratie voor de HR-dienst haalbaar blijft.

Voor de analyses rond budgetcreatie doet Securex beroep op diverse rechtsbronnen (zoals cao's, rulings, loonnorm, etc.) om een sluitend wettelijk kader te bieden. Daarvoor doet Securex ook steeds een voorstudie. Zo geeft Securex een passend antwoord op maat van uw onderneming en biedt het de werkgever mogelijkheden rond budgetcreatie en budgetbesteding.
Is een cafetariaplan enkel mogelijk voor een grote onderneming, of ook voor een kleine kmo?

Cafetariaplannen worden traditioneel bij grotere ondernemingen geïmplementeerd. Denk maar aan banken. Sommige vormen van cafetariaplannen bestaan zelfs al sinds de jaren '70. Ook Securex als werkgever geeft al sinds verschillende jaren haar werknemers toegang tot een cafetariaplan, met succes.

Het aanbod van Securex is zowel relevant voor een grote onderneming als voor een kleine kmo. Een kleine kmo kan vaak hetzelfde aanbod aan voordelen geven in het cafetariaplan als grote ondernemingen en zich op die manier als aantrekkelijke werkgever positioneren. Zo heeft Securex reeds ervaring met projecten rond flexibele verloning bij kmo's met minder dan 10 werknemers. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er al een basis is qua beleid rond verloning. Wanneer de kmo al een stabiel HR-beleid heeft, dan kan het cafetariaplan vlotter geïmplementeerd worden. Zoniet, dan kan Securex u andere oplossingen aanbieden dan het cafetariaplan. Vraag hier gerust naar.
Is een cafetariaplan wel mogelijk voor onze onderneming, want onze payroll administratie wordt niet beheerd door Securex?

Het cafetariaplan van Securex kan geïntegreerd worden met eender welk payrollpakket. Ook ondernemingen die voor hun payroll administratie geen klant zijn bij Securex, raden wij dus aan zeker eens te informeren naar onze aanpak.Is een cafetariaplan relevant voor jouw organisatie?