Grote onderneming
 
 
 

Een HR-partner voor een veranderende werkvloer

Human Resources is geen alleenstaande discipline. De economische crisis, de vergrijzing en de instroom van nieuwe generaties jonge werknemers, technologische vernieuwingen ... Ze hebben allemaal een impact op uw personeelsbeleid.

Trends: de HR-wereld verandert

Securex houdt de vinger aan de pols. We bestuderen en evalueren onophoudelijk trends op personeelsvlak. Die integreren we in onze producten en diensten. Zo houden we o.a. rekening met:

  • de strijd om talent – zowel bij rekrutering als retentie:
  • technologische vernieuwingen – zoals nieuwe tools en modellen, betere meettechnieken;
  • toenemende outsourcing en globalisering – niet alleen productie verhuist naar andere gebieden;
  • Het Nieuwe Werken – zijn uw medewerkers er klaar voor?

Onze visie op HR

Werknemers zijn al lang geen homogene groep meer. Ieder individu heeft eigen voorkeuren en ambities. Daarom verleggen we de focus van de groep naar de persoon. Ook de rol van de HR-manager verandert. Die krijgt een veel strategischere functie, met vaak een internationale dimensie.

Securex helpt u een modern en daadkrachtig HR-beleid uittekenen.