Grote onderneming
 
 
 

Securex-survey: tevredenheid bij uw medewerkers

Zijn uw medewerkers gelukkig en tevreden? Dan zijn ze minder geneigd om op zoek te gaan naar een weide met groener gras. Ze blijven langer bij uw onderneming en zetten zich harder in. In harde economische tijden geen overbodige luxe!

kwartiel-tevredenheid-EN

Tevredenheid in uw bedrijf

We onderzoeken eerst de werk- en organisatiekenmerken die tevredenheid positief of negatief beïnvloeden. Daarna peilen we rechtstreeks naar het tevredenheidniveau van uw medewerkers. Die dubbele invalshoek laat ons toe om gerichte beleidsvoorstellen te formuleren. 

  • Werk- en organisatiekenmerken: hoe ervaart uw medewerker uw bedrijf en de context waarbinnen hij elke dag werkt? We stellen hem gerichte vragen rond:
Jobinhoud Werkomgeving Empowerment
Loopbaan Werkintensiteit Werkbelasting
Arbeidsvoorwaarden Waarden en cultuur Veranderingsbeleid
Teamwerk en collega’s Informatievoorziening  

 

  • Tevredenheid: is uw medewerker tevreden in zijn organisatie en job? Gaat hij met plezier naar zijn werk?

Resultaten

We plotten elke KPI op het impactdiagram. Dat leert ons welke KPI’s de grootste (positieve of negatieve) invloed hebben op de tevredenheid van uw mensen. Een ideaal startpunt om concrete acties te ondernemen.

Extra instrument: u krijgt een verlooppredictor. Dat is een voorspelling over het vertrek van uw medewerkers, gebaseerd op hun onderzochte verloopintentie.

Na ons onderzoek krijgt u ook beleidsondersteunend advies van onze consultants. Ze verduidelijken de cijfers en tabellen, en geven aanwijzingen om de tevredenheid van uw medewerkers te verbeteren.

Wetenschappelijke basis

Het tevredenheidsmodel is ontwikkeld in samenwerking met arbeidspsychologen, statistici, de academische wereld en HR-consultants. Het houdt rekening met de meest recente wetenschappelijke literatuur, en gebruikt een uitgebreide Belgische databank van benchmarkgegevens om uw resultaten te vergelijken.