Grote onderneming
 
 
 

Securex-survey: stress bij uw medewerkers

Belgische werknemers kampen met  overmatige stress. Die emotionele of fysieke belasting weegt op het gemoed van uw mensen en leidt in een aantal gevallen finaal tot absenteïsme of zelfs tot  burn-out. En dat brengt de continuïteit  en de productiviteit  van een organisatie in gevaar. Daarom is het belangrijk dat u peilt naar de oorzaken van die overmatige stress. Zodat u die straks gericht kunt aanpakken.

kwartiel-stress-EN

Stress in uw bedrijf

We onderzoeken hoe uw medewerkers stress en stressfactoren op de werkvloer ervaren. Daarbij hanteren we twee invalshoeken. We kijken eerst naar de stressoren en energiebronnen: elementen die stress negatief of positief beïnvloeden. Daarna peilen we rechtstreeks naar het stressniveau bij uw medewerkers. Die dubbele invalshoek leidt ons naar de formulering van gerichte beleidsvoorstellen.

Resultaten

De antwoorden van uw medewerkers leiden tot een score van uw bedrijf op een reeks belangrijke Key Performance Indicators (KPI):

  • Stressoren: werkomgeving, werkintensiteit, werkbelasting, grensoverschrijdend gedrag, veranderingsbeleid
  • Energiebronnen: job en organisatie, directe leidinggevende, team en collega’s, autonomie, loopbaan
  • Spanningsklachten: stress, emoties, gezondheid, prestatie

 Elke KPI uit het onderzoek krijgt een unieke plaats op het impactdiagram. Zo komt u te weten welke stressoren en energiebronnen de grootste invloed hebben op stress bij uw werknemers, zodat u een gericht actieplan opstelt.

Na het onderzoek krijgt u ook beleidsondersteunend advies van onze consultants. Ze verduidelijken de cijfers en tabellen, en geven aanwijzingen om de stress van uw medewerkers te verminderen.

Wetenschappelijke basis

Het stressmodel is gebaseerd op inzichten uit het JDC-model (job-demand-control) en het JDR-model (job-demands-resources) of WEB-model (Werkstressoren Energiebronnen en Burn-out). Het werd ontwikkeld door Securex in samenwerking met professoren, HR-managers, HR-consultants, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en arbo-specialisten. Het houdt rekening met de meest recente wetenschappelijke literatuur, en gebruikt een uitgebreide nationale databank van benchmarkgegevens om uw resultaten te vergelijken.