Grote onderneming
 
 
 

Securex-survey: is uw bedrijf veilig?

De welzijnswet verplicht u om een actief stressbeleid te voeren en alle risico’s in uw onderneming op te sporen en aan te pakken. Doet u dat? Dan vermijdt u arbeidsongevallen én maakt u uw mensen gelukkiger. En dat verbetert de prestatie van uw teams.

kwartiel psychosociaal welzijn EN

Risico’s opsporen in uw bedrijf

We focussen ons op de opinie van uw medewerkers over de risico’s op uw werkvloer. Ze krijgen een vragenlijst voorgeschoteld rond vijf stressrisico’s. Daaruit halen we de score van uw bedrijf op heel wat Key Performance Indicators (KPI).

  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsorganisatie

Resultaten

Na ons onderzoek krijgt u heldere rapporten en grafieken met de resultaten én beleidsondersteunend advies. Ze tonen u meteen waar het schoentje wringt, en hoe u daarop kunt reageren. Onze consultants, ergonomen, preventieadviseurs en bedrijfsartsen staan permanent ter beschikking voor de implementatie van een gericht actieplan om de risico’s op de vijf stressrisicogebieden te voorkomen of te verhelpen.

Wetenschappelijke basis

Het RIE-model is ontwikkeld door Securex in samenwerking met professoren, preventieadviseurs en bedrijfsartsen. Het gebruikt een uitgebreide Belgische databank van benchmarkgegevens om uw resultaten te vergelijken. Het model voldoet aan de meest recente wetgeving hieromtrent (wet van 28 februari 2014 - ter aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers - Wet van 28 maart 2014, en het Koninklijk besluit van 10 april 2014).