Grote onderneming
 
 
 

Securex-survey: zijn uw werknemers inzetbaar

Hoe kan u ervoor zorgen dat uw werknemers langer aan de slag ’kunnen’ en ’willen’ blijven? Securex beantwoordt deze vraag met haar inzetbaarheidmodel.

Duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf

We onderzoeken twee kerncomponenten: ‘ability’ en ‘agility’. Deze twee componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen het fundament van de individuele bereidheid om langer te werken.

Het model bekijkt elke component vanuit twee invalshoeken: (1) de individuele inzetbaarheid en (2) het beleid in de onderneming waarin die werknemer werkt.

 • 'Ability': verwijst naar de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.
  • Fysieke gezondheid: Voelen werknemers zich fysiek en mentaal in staat om tot de pensioenleeftijd te blijven werken? Laten de fysieke werk- en leefomstandigheden de werknemer toe om ook op latere leeftijd nog te werken?
  • Mentale gezondheid: Voelen werknemers zich mentaal in staat om tot de pensioenleeftijd te blijven werken? Ondersteunt de organisatie dit gevoel met een actief beleid?
 • ‘Agility’ is een samenspel van ‘engagement’, ‘talent development’ en ‘resilience’:
  • Engagement: Voelen werknemers zich betrokken bij hun werk? Onderneemt de organisatie acties om het engagement te behouden en te verhogen?
  • Talent development: Voelen werknemers zich ingezet op hun talenten en sterktes? Zijn uw werknemers veerkrachtig genoeg om initiatief te nemen wanneer zij ervaren dat hun engagement tanend is en/of hun talent onderbenut wordt?
  • Resilience: kunnen werknemers omgaan met verandering en innovatie? En durven zij inspelen op opportuniteiten?

Daarnaast meten we ook duurzame inzetbaarheid van uw werknemers: Voelen ze zich in staat om lang actief te blijven op de arbeidsmarkt en willen ze dit ook?

Resultaten

Dit model toont welke factoren maken dat werknemers langer kunnen en willen werken, kortom, dat ze duurzaam inzetbaar zijn.

Na ons onderzoek krijgt u beleidsondersteunend advies van onze consultants. Ze verduidelijken de cijfers en tabellen, en geven aanwijzingen om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden of te verhogen.