Grote onderneming
 
 
 

Duurzame inzetbaarheid: onze visie

In de toekomst moet iedereen langer werken. Alleen … de gemiddelde werknemer ziet dat niet zitten. De oplossing? Inzetten op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid: in de top vijf van managementprioriteiten

Duurzame inzetbaarheid bevorderen? Een win-winscenario:

  • Uw werknemers kunnen en willen langer werken. En presteren daardoor beter.
  • Uw onderneming houdt talent in huis en perkt het absenteïsme in.
  • De welvaart van de maatschappij blijft behouden.

Gelukkige werknemers willen gemiddeld 4,9 jaar langer werken. En denken dat gemiddeld ook 1,1 jaar langer te kunnen. Investeren in duurzame inzetbaarheid rendeert dus.

Overheid stimuleert duurzame inzetbaarheid

De overheid eist dat werkgevers aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid:

  • Cao 104 verplicht privébedrijven om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor oudere medewerkers.
  • Werknemers hebben recht op professionele loopbaanbegeleiding.
  • Werkgevers moeten ontslagen medewerkers helpen zoeken naar een nieuwe job via outplacement.
  • De gewijzigde welzijnswetgeving schenkt meer aandacht aan psychosociale risico’s en de re-integratie van langdurig afwezigen. Bovendien moeten werkgevers de risico’s in hun bedrijf optekenen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE).

Securex’ duurzame inzetbaarheidsmodel

 model sx NL

Hoe bevordert ú de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf? Met de hulp van Securex en zijn duurzame inzetbaarheidsmodel. De kerncomponenten van dit model? De ability en agility van uw werknemers: hoe lang kunnen en willen ze werken? Deze twee elementen vertellen u hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Dit model ligt dan ook aan de basis van onze dienstverlening rond duurzame inzetbaarheid.

Ontdek hoe Securex u een duurzaam personeelsbeleid helpt te ontwikkelen – met de duurzame inzetbaarheidsscan.

Meer weten? Download gratis onze brochure over duurzame inzetbaarheid.