Grote onderneming
 
 
 

Welzijn op het werk: model en aanpak

De ervaring van Securex Health & Safety leert dat zelden één element de inzetbaarheid van uw medewerkers beïnvloedt. Welzijn op het werk is vaak een combinatie van factoren. Daarom hebt u nood aan een geïntegreerde aanpak, met specialisten van alle welzijnsdomeinen.

Securex goot zijn visie rond welzijn op het werk in een uniek inzetbaarheidsmodel, dat u met de methode van de WelzijnsWijzer vlot omzet in de praktijk.

Multidisciplinair model voor welzijn op het werk

Het Health & Safety-model van Securex steunt op vijf domeinen: ziekte, veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en psychosociale aspecten.

Onze experts benaderen uw vraagstelling rond welzijn op het werk altijd vanuit drie invalshoeken: medisch, technisch en gedragsmatig.

 Health-&-safety-schema-nl

Brede kijk op welzijn

Op het werk hebben niet alleen individuele factoren een impact op de inzetbaarheid van uw mensen. Ook uw arbeidsorganisatie speelt een rol. De boodschap? Een brug slaan tussen de welzijnsdomeinen en HR-gerelateerde expertise. Een uitdaging die Securex bedwingt met één aanpak: de WelzijnsWijzer.

WelzijnsWijzer: dé aanpak voor welzijn

De aanpak van de WelzijnsWijzer schetst snel en glashelder hoe u uw welzijn op het werk op lange termijn verbetert.

In vier stappen naar meer welzijn op het werk

De WelzijnsWijzer maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. Hij bestaat uit twee fases: een WelzijnsAudit en een WelzijnsPlan.

De WelzijnsAudit verloopt volgens de SOBANE-strategie, die ontwikkeld werd in opdracht van de overheid:

  1. Screening – Meet de perceptie van uw medewerkers over hun welzijn op het werk en over uw welzijnsbeleid, en identificeer de knelpunten in uw organisatie.
  2. OBservatie – Uw Securex-expert gaat met de knelpunten uit de screening aan de slag. Hij onderzoekt uw werkplek doelgericht op het vlak van veilig gedrag en ergonomie, psychosociale problemen en verzuim, …
  3. ANalyse – Een interne werkgroep, onder begeleiding van Securex, analyseert uw problemen rond welzijn op het werk en doet concrete verbetervoorstellen.
  4. Expertise – Uw management bepaalt samen met de experts van Securex de prioritaire acties en hun KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren).

De uitkomst? Het WelzijnsPlan. Dat integreert alle gegevens en resultaten uit de WelzijnsAudit op één overzichtelijk document. Het WelzijnsPlan wordt afgestemd op de noden en wensen van uw organisatie, en loopt parallel met uw beleidsplan voor welzijn op het werk over vier, vijf of zes jaar.

Bouw met Securex aan uw welzijn

Hebt u vragen over de WelzijnsWijzer of het model van Securex voor duurzame inzetbaarheid? Of bent u benieuwd naar het voorstel van onze experts om het welzijn van uw medewerkers te meten en te optimaliseren? Maak dan rechtsboven uw keuze in het vakje ‘Contacteer ons’.