Grote onderneming
 
 
 

Vitality Scan & Medische Check-up

Vitality Scan

De doelstelling van de Vitality Scan is een fitheidstest voor het brede publiek. Dit vooral voor medewerkers die niet intensief aan het sporten zijn, maar een zicht willen krijgen op hun fitheid.

Wij voorzien een test met de fiets, waarbij de medewerker bij stijgende weerstand de test gaat afleggen. Hierbij voorzien wij opvolging van de hartslag en trapfrequentie om zo de conditie van de medewerker te bepalen

We nemen daarnaast enkele parameters af bij de deelnemers om zicht te krijgen op de algemene gezondheid.

De deelnemer krijgt hierna een gezondheidspaspoort met vermelding van de gemeten resultaten van de testen met bijhorende uitleg en advies.

Medische Check-up

De Medische Check-up brengt de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers in beeld. Deze onderzoeken kunnen hetzij doorgaan bij u op het bedrijf dankzij een volledig nieuwe, hiervoor speciaal uitgeruste trailer, hetzij extern in verschillende centra verspreid over het land.

Uw medewerker krijgt nuttige informatie over alle vitale delen van het lichaam, aangevuld met een bloedonderzoek en een cardiogram.

Het bezoek neemt een tweetal uren in beslag en bevat:

  • Anamnese: overlopen van een vooraf ingevulde medische vragenlijst (gericht op fysieke en mentale gezondheid)
  • Een afname van een bloed-, stoelgang- en urinestaal (hiervoor dient de medewerker zich nuchter aan te bieden)
  • Een cardiologisch onderzoek in rust en bij inspanning (fietsproef)
  • Een algemeen klinisch onderzoek (auscultatie hart en longen, neus, keel en oren, bloeddruk, …)
  • Een ontbijt (de werknemer wordt immers verondersteld zich nuchter aan te bieden)
  • Een verslag dat naar uw werknemer zelf wordt gestuurd of, indien hij dat wenst, naar zijn huisarts.

Dit verslag bevat ook aanbevelingen en adviezen.

Optie Full-Service

De optie “Full-Service” bij Medische Check-up bevat een diepgaander onderzoek van alle vitale lichaamsdelen door verschillende specialisten en is dan weer gegeerd omwille van zijn volledigheid en uitgebreidheid.

De check-up kan enkel doorgaan in centra op verschillende locaties in ons land.

Het bezoek neemt een halve dag in beslag en bevat naast de onderzoeken van Medische Check-up:

  • Een echografie van de aorta en de abdominale organen
  • Een korte bespreking van de algemene toestand met de betrokken arts