Grote onderneming
 
 
 

Health Coaching: een piste naar fitte en gezonde medewerkers

We gaan met zijn allen langer werken. Een gezonde medewerker is productief en blijft langer aan de slag. Uw mensen fit en gezond houden is dus de boodschap. Binnen ons  Vitality-aanbod  stellen we u daarom graag health coaching voor.

De knelpunten bij medewerkers tijdig opsporen en aanpakken? Dat is het hoofddoel van Health Coaching. De deelnemers zoeken samen met een gediplomeerde Health Coach naar lange termijnoplossingen voor problemen rond beweging, voeding, stress, ontspanning, slapen, roken en alcohol.

Wij raden aan om Health Coaching op vrijwillige basis aan te bieden aan die medewerkers die dit wensen. Dit kan ook in combinatie met Vitality Check-up.

Bij de health coaching komen volgende aspecten aan bod:

De medewerkers vullen vooraf een vragenlijst in rond gezondheid. Dit is een korte vragenlijst van een 10-tal vragen die de Health Coach meteen een overzicht geeft van de leefstijl van de medewerker. Hierbij worden verschillende items rond leefstijl/gezondheid bekeken: hoe is het eet-, slaap- en beweegpatroon, kan men zich voldoende ontspannen, hoe gaan de medewerkers om met stress, …

Daarna voorziet de Health Coach een motiverend gesprek rond een specifiek thema dat de werknemer zelf kan kiezen. We werken dus bewust vanuit de nood van de medewerker: waar wil hij/zij verandering zien? Wat wil de medewerker aanpakken?

De medewerkers kiezen dus het thema zelf: stress, voeding, beweging, alcohol en drugs, roken, ...

Op basis van het motiverend gesprek zal de werknemer voor zichzelf een actieplan opstellen om zijn/haar levensstijl te veranderen. Hierbij zoekt de Health Coach samen met de medewerker naar realistisch doelstellingen op korte termijn.

Na de eerste sessie voorzien wij 2 opvolgsessies. Tijdens deze opvolgsessies gaat de Health Coach samen met de medewerker de veranderingen in gedrag opvolgen en indien nodig het actieplan bijsturen. Door de opvolging is het mogelijk om de medewerkers duurzaam te ondersteunen in hun gedragsverandering.