Grote onderneming
 
 
 

Gezond bewegen op het werk om sedentarisme te bekampen

De schadelijke gevolgen van zittend werk compenseren? Schakel elke 20 minuten een kort bewegingsmoment in. Wandel bijvoorbeeld even rond of werk een poosje staand.

Securex ontwikkelde een breed gamma van oplossingen die sedentarisme bekampen door mensen in beweging te zetten: van sensibilisatiesessies en workshops tot persoonlijke coaching en een beleid rond beweging.

Voor uw organisatie

Naar een beleid rond beweging

In vier sessies helpen wij u om een beleid rond beweging op te starten in uw organisatie:

  1. wetenschappelijke basis en opdracht (werkgroep samenstellen, doelen opstellen en plan van aanpak uitwerken)
  2. feedback en nieuwe opdracht (voorstellen voor directie en bewustwording opstarten)
  3. feedback en nieuwe opdracht (juiste omgeving creëren)
  4. feedback en finale opdracht (werknemers betrekken en gedragsverandering stimuleren)

Train de trainer

In drie sessies leiden we een aantal mensen in uw bedrijf op als bewegingsambassadeurs:

  1. bewustwording – Waarom is bewegen zo belangrijk?
  2. gedragsverandering – Hoe motiveer ik mijn collega’s?
  3. beoordeling – Wat kunnen de ambassadeurs van elkaar leren?

 

Voor uw teams en medewerkers

Traject: sedentarisme

Dit traject bestaat uit drie sessies:

  1. bewustwording en opstellen van een actieplan
  2. opvolging van gedragsverandering
  3. verdere opvolging

Sensibilisatiesessie: sedentarisme

Uw medewerker leert waarom hij moet bewegen en wanneer hij kan bewegen – thuis en op het werk.

 

Bouwstenen voor gezonder beeldschermwerken

Heel wat bedienden zijn ook beeldschermwerkers. Voor hen is medisch toezicht niet langer wettelijk verplicht. U moet wél elke vijf jaar een risicoanalyse uitvoeren, preventiemaatregelen of opleidingen voorzien en ervoor zorgen dat uw beeldschermwerkers hun werk regelmatig onderbreken. Ook daarvoor biedt Securex een aantal modulaire oplossingen.