Grote onderneming
 
 
 

Cao 104: verplicht werkgelegenheidsplan 45-plussers

Ondernemingen in de privésector met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen met maatregelen die omstandigheden creëren waarin 45-plussers – fysiek en mentaal – langer willen en kunnen werken. Zo blijven ‘oudere’ werknemers langer actief op de arbeidsmarkt.

Voor Securex maakt uw werkgelegenheidsplan deel uit van het grotere geheel: duurzame inzetbaarheid. Met een gezondheidsbeleid voor ál uw werknemers voldoet u ook aan de eisen van cao 104.

Dit zijn de zeven actiegebieden uit de niet-beperkende lijst van de programmawet en de ability- en agility-maatregelen die ermee overeenstemmen:

Ability- en agility-maatregelen

 1. de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden aanpassen
  Reken op maatregelen die de work-life-balans en de ergonomie stimuleren.

 2. fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven wegwerken, gezondheidspreventie
  Uw medewerker kan bij ons terecht voor maatregelen die zijn fysieke en mentale gezondheid bevorderen.

 3. nieuwe werknemers selecteren en in dienst nemen
  Ontdek onze diensten voor rekrutering, selectie en assessment.

 4. competenties en kwalificaties ontwikkelen, met toegang tot opleidingen
  Met de praktijkgerichte opleidingen rond welzijn en HR houdt u uw medewerkers gezond en gelukkig. En in onze Learning & Development Centers stellen we uitdagende ontwikkelingsprojecten op.

 5. loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming uitbouwen
  In een Learning & Development Center tekenen we voor uw medewerkers een optimale loopbaan uit. U volgt bij ons ook leadershiptrajecten en loopbaanbegeleiding.

 6. de werknemer een gepaste functie bieden via interne mutatie
  De Securex-HR-coach ondersteunt u bij carrièreplanning, throughplacement en andere strategische beslissingen in HR-materies.

 7. verworven competenties erkennen
  Securex bouwt met u aan een beleid dat het beste uit uw medewerkers haalt.

 

Maak nú werk van uw werkgelegenheidsplan. Contacteer ons meteen voor een afspraak.