Grote onderneming
 
 
 

Vermijd arbeidsongevallen en hun gevolgen

Een arbeidsongeval is meestal een symptoom van sluimerende onveiligheid op de werkvloer. Achter elk ongeval gaan bijna driehonderd net-niet-ongevallen schuil. Ook die leveren vaak materiële schade op. Maar ze komen zelden in de statistieken terecht. En dus is de kans groot dat u er onvoldoende rekening mee houdt in uw veiligheidsbeleid.

Oorzaken opsporen en elimineren

Onze experts speuren samen met u naar de oorzaken van arbeidsongevallen. Dat doen ze door alle incidenten te analyseren, en de plaatsen en omstandigheden van de ongelukken te bestuderen. Ze praten ook met slachtoffers en ooggetuigen. Bovendien weten ze uit ervaring precies waar arbeidsongevallen het vaakst voorvallen.

Kennen we de oorzaken van uw arbeidsongevallen? Dan nemen we gerichte maatregelen om ze in de toekomst te vermijden.