Grote onderneming
 
 
 

Weet wat er leeft in de buik van uw bedrijf

In een bedrijfsomgeving moeten verschillende mensen met elkaar samenwerken. Dat is een bron voor kleine en grote problemen. Die vaak onbelangrijk lijken, maar toch de productiviteit van uw medewerkers omlaag halen. Want uw medewerkers voelen zich niet helemaal gelukkig op het werk. Wilt u die problemen aanpakken? Dan moet u ze eerst kennen. Zodat u er gepast op reageert.

Securex gaat op zoek naar de problemen bij uw medewerkers. En naar de dingen die wél goed gaan. Want die zijn net zo belangrijk. Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) peilt naar de arbeidsomstandigheden, de arbeidsorganisatie en de inhoud van het werk. Naar de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties op het werk. Zo komt u tegemoet aan de wettelijke voorwaarden, zendt u een duidelijk en positief signaal naar uw werknemers én krijgt u een krachtig instrument in handen om het welzijn in uw bedrijf te verhogen.

Verrijkende enquêtes met Securex

Securex peilt naar de persoonlijke visie van uw medewerkers op de psychosociale belasting die ze elke dag ervaren. Omdat die perceptie zelf de psychosociale druk bepaalt, zijn de resultaten heel belangrijk.

Securex stelde het onderzoeksscenario op in nauw overleg met preventieadviseurs, bedrijfsartsen, academici en arbeidspsychologen. En maakte gebruik van wetenschappelijke gegevens uit de Securex-benchmarkstudie.

Laat uw medewerkers deelnemen

Blijkt uit de enquêtes dat uw medewerkers met specifieke problemen worstelen? Dan is het belangrijk dat we zoeken naar de onderliggende reden en de oorzaak van die pijnpunten. De beste methode daarvoor? Actieve participatie.

Securex heeft veel ervaring in de organisatie van workshops en meetings met werknemers rond deze problematiek. We zorgen er altijd voor dat de echte drijfveren tijdens die bijeenkomsten naar boven komen. Zodat u precies weet waar het misloopt. En u meteen kunt ingrijpen.

Toets uw welzijnsbeleid: de psychosociale audit

We analyseren niet alleen het welzijn in uw onderneming, we kijken ook naar het welzijnsbeleid. Welke acties onderneemt u, overtreedt u de wettelijke bepalingen niet, voldoet u aan alle voorschriften? In nauw overleg met uw preventieadviseur en de andere sleutelfiguren in uw welzijnsbeleid, passen we het aan de nieuwe regels én de nieuwe cijfers aan.

Resultaat: positieve gedragsverandering

Omdat we bij onze analyse uitsluitend van reële cijfers en antwoorden vertrekken, zijn onze verbetervoorstellen ook precies op maat van uw bedrijf gesneden. En dat zorgt voor onmiddellijke, positieve resultaten.

Bovendien droegen uw medewerkers zélf bij tot de vernieuwde psychosociale beleving op hun werkvloer. En dat doet hun werkgedrag goed: ze voelen zich gelukkiger, presteren beter en gaan the extra mile.

Leg het psychosociaal welzijn van uw mensen in onze bekwame handen.Neem contact op met Securex