Grote onderneming
 
 
 

Bescherm uw medewerkers tegen psychosociale risico’s

Geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, ... conflicten zijn zonder twijfel moeilijke aan te pakken psychosociale problemen op de werkvloer. Terwijl het vaak de meeste en zwaarste gevolgen met zich meebrengen.

Voor Securex is de strijd tegen psychosociale risico’s een absolute prioriteit. We ontwikkelden een reeks hulpmiddelen en opleidingen volgens de wetgeving over psychosociale risico’s op het werk (KB 10.04.2014), en helpen uw onderneming om te werken aan een preventief psychsociaal welzijnsbeleid.

De Securex preventieadviseur psychosociale aspecten ondersteunt u oa bij het schetsen van het wettelijke kader, het verduidelijken van ieders rol en verantwoordelijkheden, het uitwerken van een beleid, gedragscode bepalen, bewustmaken van het belang van iedereen. Acties worden uitgewerkt op organisatorisch niveau, op leidinggevend, team- en/of individueel niveau.

Sensibilisatiesessies: doorbreek het taboe

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een groot taboe. Bovendien schatten veel medewerkers de gevolgen van dergelijk gedrag onjuist in. En kent niet iedereen de maatschappelijk aanvaarde grenzen.

De Securex preventieadviseur psychosociale aspecten schetst tijdens een sensibilisatiesessie het wettelijke kader en geeft verduidelijkende praktijkvoorbeelden. Hij wijst ook op de gevolgen en de interne procedure voor psychosociale risico’s. Zo is uw personeel veel beter op de hoogte van de implicaties van grensoverschrijdend gedrag.

Opvang, bemiddeling en advies bij ongewenst gedrag

De wet omtrent psychosociale belasting verplicht elk bedrijf een interne procedure voor psychosociale risico’s uit te tekenen en een preventieadviseur psychosociale aspecten in te schakelen in de strijd tegen psychosociale risico’s op het werk. Securex ondersteunt u graag:

  • onze preventieadviseur psychosocial aspecten helpt u bij de opmaak en implementatie van deze procedure;
  • onze specialisten zijn thuis in de materie en onafhankelijk ten aanzien van uw bedrijf en uw medewerkers;
  • we nemen heel uw interne procedure voor psychosociale risico’s over: uw werknemers bellen hun verzoeken tot psychosociale interventie door naar een gratis 0800-nummer en hebben een persoonlijk gesprek met een van onze preventieadviseurs. Wij adviseren maatregelen aan de werkgever en stellen jaarlijks een anoniem verslag op.

Opgeleide vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen spelen een doorslaggevende rol bij de strijd tegen psychosociale risico’s. Ze hebben heel wat kennis van de materie en een flinke dosis psychologisch inzicht nodig.

Daarom ontwikkelde Securex een opleidingstraject voor vertrouwenspersonen in drie fasen:

Basisopleiding
Tijdens een interactief traject van vijf dagen leiden we uw kandidaten op tot vertrouwenspersoon in de zin van de wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico's . Ze krijgen heel wat bagage mee! Bekijk hier het volledige programma en de mogelijke data.

Terugkomdag
We frissen de basisinformatie op en verankeren de kennis uit de basisopleiding. Bovendien oefenen we specifiek op de opvang van verzoekers en andere betrokkene, en bespreken we de ervaringen. Bekijk hier het volledige programma en de mogelijke data.

Intervisiesessies
Vertrouwenspersonen leren het meest uit de praktijk – ook uit die van andere vertrouwenspersonen. Daarom organiseren we geregeld intervisiesessies waarin collega’s ervaringen en adviezen delen. We hebben aandacht voor de inhoud van de meldingen, het proces en de houding van de vertrouwenspersoon.

Ban pestgedrag van uw werkvloer met de hulp van Securex.
Neem meteen contact met ons op