Grote onderneming
 
 
 

Voorkom posttraumatische stress met het Employee Assistance Program (EAP)

Zware incidenten op de werkvloer en in het privéleven van uw mensen laten vaak een diepe indruk na. Een arbeidsongeval, een brand, een overval, ... Voor uw medewerkers is het vaak niet gemakkelijk om meteen de draad weer op te pikken. Vroeg of laat barst de bom.

 

Doel Employee Assistance Program (EAP)

Veel medewerkers die in hun eentje een ingrijpend incident moeten verwerken, dragen daar achteraf de gevolgen van: ze blokkeren helemaal, lijden voortdurend aan kleine kwaaltjes, verliezen sociale vaardigheden, ...

Het is belangrijk dat u die sluimerende problemen voorkomt. Securex ontwikkelde daarvoor een programma om u te helpen op de juiste manier om te gaan met een ernstig incident. 

Wat is Employee Assistance Program (EAP)

Twee mogelijkheden: EAP-basic en EAP-advanced.

EAP-basic
Directe steun
bij incidenten op het werk - We zorgen voor professionele opvang bij alle traumatiserende situaties, bij middelengebruik en ongewenst gedrag op het werk en van en naar het werk.

  • een gratis nummer dat dag en nacht bereikbaar is,
  • eerstelijnshulp van psychologen (telefonisch of persoonlijk) binnen het uur,
  • tweedelijnshulp: gesprekken met een psycholoog (tot 5 sessies per gebeurtenis).

 

EAP-advanced
Uw werknemers krijgen begeleiding van onze psychologen bij traumatiserende gebeurtenissen op het werk en op weg van en naar het werk, en ook bij 3 stressful life events (scheiding, sterfgeval, zware ziekte).

  • alle ondersteuning uit EAP-basic,
  • psychologische hulp bij stressfull life events (tot vijf sessies per probleemsituatie).

 

Bind nu de strijd aan tegen posttraumatische stress.
Schakel Securex in voor uw Employee Assistance Program