Grote onderneming
 
 
 

Reduceer alcohol- en drugsgebruik in uw onderneming

Meer dan 85 procent van de Belgische bedrijven worstelt met een drugs- of alcoholprobleem. Dat kost niet alleen handen vol geld om fouten recht te zetten en afwezigheden op te vangen, het verziekt ook de sfeer. Bovendien verhoogt het risico op arbeidsongevallen.

De aanpak van drugs en alcohol past in ons algemeen health & safetymodel: we willen dat al uw medewerkers graag komen werken. Want dan presteren ze optimaal.

Proactief én curatief: de Securex aanpak in vier stappen

Een effectief alcohol- en drugsbeleid heeft vier pijlers: training en sensibilisatie, hulpverlening bij problematisch gebruik, regelgeving en vorming. Securex begeleidt u in elke fase.

Bewustwording

Medewerkers die de gevaren en gevolgen van problematisch gebruik kennen, vallen er minder snel aan ten prooi. Daarom organiseert Securex een bewustmakingsmiddag ‘alcohol en andere drugs’ in uw onderneming. Het programma verschilt per bedrijf en per doelgroep binnen dat bedrijf. We bespreken in elk geval de wetgeving rond alcohol en drugs, geven achtergrondinformatie over verslaving, wijzen op alarmsignalen en waarschuwen voor ontwenningsverschijnselen. Naast de infomiddag sensibiliseren we met brochures en affiches.

Procedures voor problematisch gebruik en hulpverlening

Onze preventieadviseurs psychosociale aspecten hebben veel ervaring met probleemgebruikers. Ze zorgen voor gepaste opvang en begeleiding, en zetten uw medewerkers aan tot gedragsverandering.
Ligt het probleem dieper? Dan verwijzen ze door naar vertrouwelijke hulpverlening en zelfs naar nabijgelegen curatieve instellingen.

Regelgeving

Uiteraard heeft uw bedrijf nood aan duidelijke regels over toegelaten en verboden gebruik van alcohol en drugs. Daarbij mag u de wettelijke grenzen niet overschrijden, en moet u tegelijk waken over de veiligheid en efficiëntie binnen uw onderneming. Maar u moet ook zorgen voor duidelijke communicatie: zodat iedereen de regels kent en begrijpt. Vertrouw gerust op Securex voor de samenstelling van deze regels en de aanpassing van uw arbeidsreglement.

Training en coaching van leidinggevenden

Zoals alle andere medewerkers krijgen uw leidinggevenden de informatie over de wetgeving en de gevolgen én gevaren van druggebruik. Maar we gaan tijdens een tweedaagse veel verder in op probleemscenario’s via videomateriaal en rollenspelen. Zo identificeert uw team potentiële probleemsituaties veel sneller. En ligt de oplossing vaak nog binnen handbereik.

We organiseren bovendien permanente individuele coaching voor sleutelfiguren in uw organisatie.

Bouw een sterk alcohol- en drugbeleid uit met de hulp van Securex.