Grote onderneming
 
 
 

Preventie van psychosociale risico’s: een zaak van iedereen

Voor Securex staat de preventie van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag voorop.  We helpen organisaties dagelijks in de implementatie van een beleid dat gericht is op het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hoe kan Securex u ondersteunen?

Onder meer door het schetsen van het wettelijke kader, het verduidelijken van ieders rol en verantwoordelijkheden, het ontwikkelen van een psychosociaal welzijnsbeleid, het uitwerken van een gedragscode en de bewustmaking van iedereen.

Acties kunnen worden uitgewerkt op alle niveau’s:

  • op organisatorisch niveau - beleidsmatige ondersteuning voor een visiebepaling, het opstellen en uitwerken van een geïntegreerd actieplan rond het algemeen psychsociaal welzijn of een specifieke thema (bijv. stress, agressie,…);
  • op leidinggevend of teamniveau - vorming, sensibilisatie en ondersteuning van leidinggevenden in opleidingstrajecten en workshops;
  • op individueel niveau - individuele gesprekken of trajecten op vraag van een werknemer of samen met de leidinggevende of werkgever.

Welzijn is meetbaar

We willen van uw bedrijf een positieve werkomgeving maken. Een omgeving waarin uw medewerkers optimaal presteren – en uw bedrijf ook. Daarom brengen we eerst alle hinderlijke factoren in kaart. En meten we precies waar het misloopt. Daarvoor ontwikkelden we unieke en baanbrekende instrumenten.

Actief in vijf domeinen

Securex is geen crisismanager. We geloven niet in kortetermijnoplossingen voor specifieke problemen. We kiezen resoluut voor een integrale, mentaliteitsveranderende aanpak. Die het welzijn van uw medewerkers voor langere termijn bevordert. Want gelukkige medewerkers blinken uit in hun job.

Psychosociaal welzijn staat bovendien niet op zichzelf. Het is nauw verwant met veiligheid, gezondheid, ziekte en verzuim, en arbeidsomstandigheden. En dus passen onze oplossingen altijd in dat ruimere kader.

Securex grijpt specifiek in op vijf belangrijke psychosociale domeinen:

Risico-inventarisatie: meten is weten

Securex gaat op zoek naar de problemen bij uw medewerkers. En naar de dingen die wél goed gaan. Want die zijn net zo belangrijk. Onze risico-inventarisatie en -evaluatie(RIE) peilt naar de arbeidsomstandigheden, de arbeidsorganisatie en de inhoud van het werk. Naar de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties op het werk. Zo komt u tegemoet aan de wettelijke voorwaarden, zendt u een duidelijk en positief signaal naar uw werknemers én krijgt u een krachtig instrument in handen om het welzijn in uw bedrijf te verhogen.

De risicoanalyse kan op verschillende niveau's worden uitgevoerd: van een kleine afdeling, een specifieke entiteit tot de volledige organisatie. De analyse kan gebeuren om pro-actief aan risico's en buffers voor welzijn te werken, bij concrete ervaren moeilijkheden of om uw beleid te evalueren en bij te sturen.