Grote onderneming
 
 
 

Medisch onderzoek op de juiste momenten

Verschillende categorieën van werknemers worden op een ander moment bij de arbeidsgeneesheer verwacht. De bepalingen in de welzijnswet zijn complex en soms onduidelijk. Daarom nemen we die planning graag uit uw handen.

U kunt de onderzoeken ook zélf organiseren en boeken met Health & Safety Online.

Onderstaande gezondheidsbeoordelingen zijn verplicht voor onderworpen werknemers

  • Aanwerving – Iedere werknemer die een functie uitoefent waar medisch onderzoek nodig is, moet vooraf langs bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
  • Periodiek – Alle werknemers uit de risicocategorieën moeten jaarlijks op onderzoek. Voor werknemers die alleen risico lopen op letsels door het manueel hanteren van lasten, is het onderzoek driejaarlijks.
  • Werkhervatting – Was een onderworpen werknemer langer dan vier weken buiten strijd? Dan moet hij zich binnen tien dagen na de werkhervatting aanbieden bij de arbeidsgeneesheer.
  • Wijziging van functie of activiteit – Iedere werknemer die van werkpost verandert en aan nieuwe risico’s wordt blootgesteld, moet zich laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer.
  • Specifieke categorieën – Zwangere werkneemsters, jongeren, ...

Elke werknemer heeft recht bijkomende onderzoek aan te vragen

  • Spontaan – Bij fysieke of mentale problemen gelinkt aan het werk mag een werknemer altijd de arbeidsgeneesheer bezoeken.
  • Het onderzoek van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn re-integratie – De arbeidsgeneesheer onderzoekt welk werk een definitief arbeidsongeschikte medewerker nog wel kan doen.
  • Bezoek vaarafgaand aan de werkhervatting – Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, kan elke werknemer een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen om te zien of zijn werkpost niet beter ingesteld kan worden.

Securex maakt van medisch toezicht een instrument voor meer productiviteit.
Neem meteen contact met ons op