Grote onderneming
 
 
 

Medisch toezicht voor alle risicoberoepen

De werknemers die te maken hebben met risico’s voor hun gezondheid, moeten een medisch onderzoek ondergaan, uitgevoerd door hun arbeidsgeneesheer. In de praktijk helpen we u de lijst op te maken van de risicoposten in uw onderneming.

 • Werknemers die activiteiten met welbepaalde risico’s uitvoeren
  • blootgesteld aan chemische, fysische en biologische agentia (zoals solventen, lawaai, trillingen, hepatitis-virus);
  • met een ergonomische of psychosociale belasting (zoals repetitieve taken, nachtwerk).
 • Werknemers met een veiligheidsfunctie
  Elke werkpost die het volgende inhoudt:
  • het gebruiken van arbeidsmiddelen;
  • het werken met motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook;
  • het besturen van machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten;
  • het dragen van dienstwapens.
 • Werknemers die een functie met verhoogde waakzaamheid uitvoeren en waarbij elke onoplettendheid een risico voor werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf inhoudt.
 • Bijzondere werknemerscategorieën:
  • jongeren (leerjongens, jobstudenten,…).
  • zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven. 

Laat medisch toezicht over aan Securex. Dan blijven uw medewerkers in vorm.
Neem meteen contact met ons op