Grote onderneming
 
 
 

Collectieve verzekering “Privé-Leven”


 

De wettelijke Arbeidsongevallenverzekering en de collectieve verzekering “Aanvullende Wet” beperken de dekking tot ongevallen op de werkvloer of op de arbeidsweg. Alle ongevallen in het privé-leven van de werknemers zijn niet verzekerd.

De laatste jaren evolueert eveneens de manier waarop we werken. Thuiswerk, flexibele uurroosters en steeds meer deeltijdse arbeid maken de scheiding tussen een privé- en een arbeidsongeval alsmaar minder duidelijk en geven bij betwisting vaak aanleiding tot juridische procedures.

Met een bijkomende verzekering “Privé-Leven” biedt u uw personeel meer financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid of overlijden en vermijdt u discussies over het feit of het nu wel of niet een privé- of een arbeidsongeval is.

Voordelen

  • De premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar.
  • Geen discussies meer over de aard van het ongeval.
  • Erg gewaardeerd extralegaal voordeel voor uw medewerkers die ze nog sterker motiveert en aan uw bedrijf bindt.
  • U kan op elk moment uw polis- en schadedossiers online consulteren via onze e-tool “Mijn Verzekeringen”.