Grote onderneming
 
 
 

Collectieve verzekering ‘aanvullende wet’


 

Uw medewerkers rekenen net als u op hun inkomsten om in hun levensstandaard te kunnen voorzien.  Maar de wettelijke Arbeidsongevallenverzekering is beperkt en werknemers met hogere lonen lopen het risico om bij een arbeidsongeval een belangrijk financieel nadeel te lijden. Met een collectieve verzekering “Aanvullende Wet” garandeert u hen een hoger vervangingsinkomen én krijgt u een hogere terugbetaling van het gewaarborgd loon dat u betaald heeft.

Voordelen

  • Hogere terugbetaling van het gewaarborgd loon dat u tijdens de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid aan uw medewerker hebt betaald.
  • Premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepslasten.
  • Erg gewaardeerd extralegaal voordeel voor uw medewerkers.
  • U kan op elk moment uw polis- en schadedossiers online consulteren via onze e-tool “Mijn Verzekeringen”.

Tip: De verzekering « Aanvullende Wet » verzekert alleen uw medewerkers. Als werkgever kunt u ook uw eigen inkomen verzekeren door middel van een verzekering Lichamelijke Ongevallen 24u/24, een verzekering Gewaarborgd Inkomen en/of een Omzetverzekering.