Grote onderneming
 
 
 

Kies de geschikte arbeidsongevallenverzekering

U moet uw werknemers verzekeren tegen alle arbeidsongevallen, en tegen alle ongelukken die zich voordoen op weg van en naar het werk. Dat is maar goed ook: zelfs kleine ongevallen leiden vaak tot lange afwezigheden en hoge ziekenhuisfacturen.

Bij Securex kiest u zelf hoe ver de bescherming van uw medewerkers gaat. We hebben drie verschillende arbeidsongevallenverzekeringen:

  • De verplichte verzekering – Dekt alle ongevallen in arbeidstijd en tijdens het woon-werkverkeer.
  • De verzekering ‘aanvullende wet’ – Dekt dezelfde ongevallen als de verplichte verzekering, maar kent geen loonplafond.
  • De verzekering privéleven – Breidt de arbeidsongevallenverzekering uit met bescherming tegen ongevallen buiten de werktijd.

Overleg met uw makelaar of Securex-specialist welke verzekering het best geschikt is voor uw onderneming