Grote onderneming
 
 
 

Telefonische opvolging bij werkhervatting

Hebt u langdurig zieke medewerkers? Investeer nú in een warm contact, en later in een hartelijk onthaal. Via een telefonische opvolging stimuleert u de werkhervatting van uw medewerkers.

Werkhervatting aanmoedigen

Uw doelstelling bij een telefonische opvolging? Zicht hebben op de situatie van uw medewerker – en zijn gezondheid. Tijdens een professionele telefonische opvolging neemt een gezondheidsprofiel (verpleegkundige, psycholoog, sociaal assistent, ...) contact op met langdurig afwezige medewerkers. U blijft op de hoogte van de toestand van de medewerker, en van zijn intentie om het werk te hervatten.

In 5 stappen naar werkhervatting

De doelstelling van de telefonische opvolging? Het contact tussen de werknemer en de werkgever opnieuw oppikken. En de werkhervatting van de medewerker aanmoedigen – zonder zijn gezondheid uit het oog te verliezen. Dat gebeurt in vijf stappen:

 • Stap 1: aanvang van langdurige afwezigheid
  De medewerker is meer dan 30 dagen en dus langdurig afwezig. De werkgever licht de medewerker in over de ondersteuning die hij hem aanbiedt, in samenwerking met Securex.

 • Stap 2: opvolging door gezondheidsprofiel
  Een gezondheidsprofiel belt de medewerker voor een kennismakingsgesprek. Aanvaardt de medewerker die hulp? Dan volgt maandelijks een opvolgingsgesprek. Het gezondheidsprofiel stimuleert de medewerker om op duurzame wijze weer aan de slag te gaan.

 • Stap 3: klaar voor werkhervatting
  Geeft de medewerker aan dat hij weer aan de slag wil? Dan:
  • laat Securex aan de werkgever weten dat de medewerker bereid is om over te gaan tot het 'bezoek voorafgaand aan de werkhervatting' bij de arbeidsgeneesheer
  • krijgt de medewerker een persoonlijk dossier van de begeleiding

 • Stap 4: overdracht aan werkgever
  De werkgever en de medewerker maken afspraken voor de werkhervatting. De medewerker neemt contact op met specifieke personen, zoals onderling overeengekomen: de HR-verantwoordelijke, de vertrouwenspersoon, de re-integratiecoördinator, de leidinggevende, de arbeidsgeneesheer, …

 • Stap 5: evaluatie en follow-up van werkhervatting
  Het gezondheidsprofiel belt de medewerker na de start van de werkhervatting nog twee keer. Bij een goede werkhervatting sluit het gezondheidsprofiel het dossier af. Zijn er nog knelpunten? Dan bezorgt Securex ze aan de werkgever.

Telefonische opvolging: cruciale stap voor werkhervatting

Help uw medewerkers de draad weer op te pikken.
Vertrouw bij lange afwezigheden op een telefonische opvolging.
Neem gerust contact met ons op.