Grote onderneming
 
 
 

Frequently asked questions bij medische controle

Securex zorgt ervoor dat de goede vrede bewaard blijft en dat alle discussies in harmonie gebeuren en eindigen. In volgende gevallen is dat zeer nuttig en behulpzaam :

 • Tijdstip voor aanvraag van medische controle – Volgens de wet mag de werkgever op elk moment van de arbeidsongeschiktheid een medische controle houden. Dus ook:
  • voor ontvangst van een medisch attest
  • buiten de periode van gewaarborgd loon
  • op een redelijk uur buiten de gewone arbeidsuren (tussen 8 en 21 u.)
  • op zon- en feestdagen
 • Niet-controleerbare houding van de werknemer – Alles wat uw werknemer onderneemt om de controle te omzeilen, kan geduid worden als niet-controleerbaar gedrag. Zo moet hij aan de controlearts zijn adres doorgeven. Hij moet ook ervoor zorgen dat zijn naam en adres duidelijk vermeld staan op de brievenbus. Was hij even afwezig? Dan is het zijn verantwoordelijkheid om na te kijken of er een uitnodigingskaart in de bus zit. Tijdens de controle moet uw werknemer rustig blijven en op de vragen van de arts antwoorden.
 • Gewettigde afwezigheid via getuigschrift behandelende arts – Het getuigschrift van de behandelende arts wettigt de afwezigheid – ook al heeft de controlearts zich uitgesproken voor een vervroegde werkhervatting.
 • Aanvechting van de bevindingen van de controlearts – Gaat uw werknemer niet akkoord met de diagnose van de controlearts? Dan beslist een arbitragearts over de gewettigdheid van de arbeidsongeschiktheid.

Vraag nu een eenmalige controle aan of contacteer ons voor meer informatie over onze abonnementsformules.