Grote onderneming
 
 
 

Bouw kort absenteïsme samen af

Is een medewerker kort en frequent ziek? Reageer dan proactief, en grijp in in een vroeg absenteïsmestadium. Want hoe langer een medewerker afwezig is, hoe kleiner de kans dat hij het werk hervat.

Actie ondernemen? Securex biedt u verschillende mogelijkheden.

Medische controles

Hebt u interesse in medische controles bij frequent en kort ziekteverzuim? Dan zorgt Securex voor een snelle follow-up. We onderzoeken de reële situatie van uw medewerker, en vestigen de aandacht op achterliggende oorzaken.

Telefonische opvolging kort absenteïsme

Is een medewerker kort afwezig? Dan belt een Securex-verpleegkundige hem op in de eerste week na de melding van de afwezigheid. De verpleegkundige geeft mee dat u bezorgd bent, polst naar oorzaken en zoekt naar een duurzame oplossing. Zo krijgt u meer inzicht in het kort absenteïsme. En bouwt u aan structurele antwoorden.

Elektronische opvolging kort absenteïsme

Iedere kort afwezige medewerker krijgt van Securex een onlinevragenlijst. Die vraagt o.a. naar het terugkeergesprek en de oorzaken van het kort absenteïsme. Securex hanteert hiervoor een strikte opvolgingsprocedure. U krijgt een anoniem, collectief verslag. En sleutelt zo aan uw terugkeerbeleid op collectief niveau.

Specifieke opleidingen absenteïsme

Leer als leidinggevende een eigen beleid rond absenteïsme ontwikkelen, met hulp van de opleidingen:

Individuele coaching voor leidinggevenden rond kort absenteïsme

Scherp als leidinggevende uw gespreksvaardigheden rond kort absenteïsme aan via:

  • Vaardigheidstraining voor leidinggevenden
  • Coaching: fysiek op uw werkvloer, via rollenspellen of permanent online (via Skype of een conferencecall)

Intervisie rond kort absenteïsme

Intervisie geeft leidinggevenden van uiteenlopende bedrijven de kans om eigen casussen van kort absenteïsme te bespreken. Zo leren ze uit concrete ervaringen. En gebruiken ze die in nieuwe situaties. Een Securex-consultant:

  • begeleidt de intervisie op basis van een gestructureerde methode
  • pikt in op de gesprekken
  • geeft praktische tips

 

Andere situaties

  • Is uw medewerker langer dan dertig dagen en dus langdurig afwezig? Ontdek dan de oplossingen van Securex bij lang absenteïsme.
  • Is uw medewerker klaar om het werk te hervatten? Investeer dan in een aangepast re-integratietraject.

EAP: frequent en kort ziekteverzuim na een zwaar incident

Kampt uw medewerker na een traumatische gebeurtenis met psychologische problemen? Dan helpt Securex hem de draad weer op te pikken. Het Employee Assistance Program (EAP) ondersteunt uw werknemer na een ernstig incident. Ontdek de drie EAP-mogelijkheden.