Grote onderneming
 
 
 

Module 5: implementeer uw actieplan

Betrokkenheid en kennis van zaken bij uw medewerkers zijn essentieel voor de slaagkansen van uw actieplan. Daarom leiden we uw management en de sleutelfiguren op in de materie.

Informatie over het plan van aanpak

We verzamelen al uw sleutelpersonen voor een kick-offvergadering van uw concrete strijd tegen absenteïsme. U stelt uw gloednieuwe plan van aanpak voor en bespreekt de rol die daarin voor het management is weggelegd. Na de infosessie weet iedere manager precies wat u van hem verwacht.

Training absenteïsmebegeleiding

Natuurlijk is de concrete reactie van uw management op absenteïsme en ongewenst gedrag cruciaal voor het succes van uw plan. Daarom trainen we al uw sleutelpersonen. Ze leren onder meer:

  • correct reageren bij telefonische ziektemeldingen
  • contact houden tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid
  • een terugkeergesprek voeren
  • kritisch overleg houden met frequent afwezigen

Iedereen op de hoogte en opgeleid om uw aanwezigheidsplan waar te maken?


Ga dan over naar module 6: evalueer en stuur bij waar nodig.