Grote onderneming
 
 
 

Module 1: analyseer uw absenteïsmecijfers

Een bruikbare analyse vertrekt altijd van echte gegevens. Daarom verzamelen we eerst alle cijfers uit het vorige jaar, en gieten we die in onze speciaal ontworpen modellen. Die leveren heldere en meteen bruikbare resultaten op, die we kunnen vergelijken met de marktgemiddelden.

Kwantitatief onderzoek

Absenteïsme-audit: hoe ziet het absenteïsme in uw bedrijf er uit?

We brengen absenteïsme heel gedetailleerd in beeld op basis van uw statistieken en via een steekproef bij uw medewerkers. De resultaten vertalen we naar duidelijke grafieken die meteen vertellen waar u écht moet ingrijpen.

Benchmark verzuim: hoe doen de anderen het?

Het Securex Research Center voert elk jaar het grootste absenteïsmeonderzoek van het land uit. Dat peilt naar de absenteïsmecijfers bij honderden Belgische bedrijven en brengt ook de oorzaken van die afwezigheden in kaart. We vergelijken uw onderneming met sectorgenoten om precies in te schatten hoe uw bedrijf eraan toe is.

Kwalitatief onderzoek

Achterhaal de oorzaken van absenteïsme

De audit brengt absenteïsme kwantitatief in kaart. Hoog tijd om ook een kwalitatief onderzoek te voeren: waarom blijven uw werknemers weg van het werk?

We zijn niet geïnteresseerd in de redenen die uw mensen opgeven op hun ziektebriefje. Wél in de achterliggende échte oorzaken van het absenteïsme.

Uit de mond van uw medewerkers

Absenteïsme is gevoelige materie. Bij elk onderzoek begeeft u zich op glad ijs. Maar net die informatie is voor u van kapitaal belang, natuurlijk.

Daarom nemen wij de rol van enquêteur op ons. Door op te treden als externe specialist vermijden we kritiek aan uw adres. Dat geeft ons de mogelijkheid om een dubbel onderzoek te voeren:

  • diepte-interviews: individuele gesprekken met medewerkers over hun achterliggende motieven voor werkverzuim
  • werkgroepen: bewustmakingsoefeningen op basis van de cijfers uit de audit, met het doel om constructieve voorstellen te verzamelen

U weet nu precies waar de klepel hangt. Tijd voor actie.

 

Lees alvast de white paper van ons laatste absenteïsmeonderzoek.

Klaar met de analyse?
  Ga dan naar module 2: bepaal uw visie op absenteïsme