Grote onderneming
 
 
 

Uw aanwezigheidsbeleid in zes modules

Medische controles vormen een belangrijk middel om absenteïsme terug te dringen. Tenminste als u ze doeltreffend inzet. Want met weloverwogen controleonderzoeken detecteert u onterechte afwezigheden, en toont u begrip voor medewerkers die met reden thuis zitten.

Wilt u doordringen tot de wortels van uw afwezigheidsproblematiek? Dan hebt u alle baat bij een slim aanwezigheidsbeleid. Dat legt de oorzaken van het absenteïsme bloot, en neemt ze weg.

Resultaat: uw mensen zien op hun werkplek geen reden meer om afwezig te zijn, en blijven aan de slag.

Uw aanwezigheidsbeleid in zes modules

Een zorgvuldig uitgetekend aanwezigheidsbeleid vormt de basis van al uw acties tegen onrechtmatige afwezigheden. Securex begeleidt u de hele tijd en verankert de nieuwe aanpak in uw organisatie.

 

Consultants met kennis van zaken

Onze absenteïsmespecialisten bestuderen afwezigheden en absenteïsmecijfers bij verschillende bedrijven in allerlei sectoren. Ze kennen de veelvoorkomende oorzaken van absenteïsme perfect en brengen de specifieke problemen die op uw werkvloer leven aan het licht.

Overloopt u de zes modules van ons aanwezigheidsbeleid graag in detail?
Neem dan meteen contact op met Securex