Grote onderneming
 
 
 

Absenteïsme: zet uw medewerkers weer op de rails

Elke onderneming komt in aanraking met absenteïsme. Zijn uw medewerkers lang of kort afwezig? Dan eist dat een zware tol. Niet alleen van uw onderneming, maar ook van de maatschappij en de werknemer zelf. Verder verlies voorkomen? Vertrouw op het aanwezigheidsbeleid van Securex: een slim tweesporenbeleid voor kort en langdurig absenteïsme.

film nl

Spoor 1: kort absenteïsme signaleren

Zijn sommigen van uw medewerkers vaak kort afwezig? Dan neemt de leidinggevende het voortouw. De hoofdelementen van zijn aanwezigheidsbeleid?

  • betrekken en motiveren
  • luisteren en observeren
  • signaleren en communiceren

Pak kort absenteïsme aan.

Spoor 2: contact houden bij lang absenteïsme

Is uw medewerker langer dan dertig dagen afwezig? Dan neemt een gezondheidsprofiel (verpleegkundige, psycholoog, sociaal assistent, ...)  de leiding over het traject. Hij of zij zal:

  • contacteren en luisteren
  • adviseren en signaleren
  • doorverwijzen en rapporteren

Bestrijd lang absenteïsme.

Van absenteïsme-beleid tot re-integratietraject

De volgende voorzet? Die geeft de werkgever. Samen met de arbeidsgeneesheer bepaalt hij het re-integratietraject voor de medewerker. Een multidisciplinair team buigt zich over de werkhervatting.

Aanwezigheidsbeleid: uw mensen opnieuw op de rails

Hou uw werknemers langer en gelukkiger aan de slag. Ontdek bij Securex oplossingen voor ál uw uitdagingen rond werkonderbreking en -hervatting.