Groep Securex
 
 
 
 
Filter op klantgroup: Filter op thema:
Trainingen/Seminaries Datum Lokatie
Initiatie Eerste Hulp (VOLZET) 25/10/2016 Gent
Bijscholingscursus - EHBO bedrijfshulpverlener (VOLZET) 25/10/2016 Gent
Absenteïsme Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid 25/10/2016 Gent
Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie 25/10/2016 Gent (Zwijnaarde)
Bijscholingscursus - EHBO bedrijfshulpverlener (VOLZET) 25/10/2016 Gent
Module: Medisch toezicht, beroepsziekten & bijzondere categoieën van werknemers 25/10/2016 Gent (Zwijnaarde)
Absenteïsme Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid 25/10/2016 Kortrijk
Initiatie Eerste Hulp (VOLZET) 25/10/2016 Gent
Module: Fysische omgevingsfactoren & chemische agentia 27/10/2016 Antwerpen
Module: Brandrisico & beleid inzake brandpreventie 27/10/2016 Antwerpen
Terugkomdag vertrouwenspersoon module : supervisie 08/11/2016 Gent
Terugkomdag vertrouwenspersoon + supervisie 08/11/2016 Gent
Module: Ergonomie van de werkposten & psychosociale aspecten 08/11/2016 Gent (Zwijnaarde)
Module: Arbeidsongevallen (analyse & statistieken) 08/11/2016 Gent (Zwijnaarde)
Module: Machines & persoonlijke beschermingsmiddelen 10/11/2016 Antwerpen