Groep Securex
 
 
 
 

Gezondheid en veiligheid

VEILIGHEID

Brandveiligheid en evacuatie
Brandveiligheid is van levensbelang. Deze opleiding maakt u wegwijs in de theoretische basisbegrippen over brandpreventie (vuurdriehoek, brandklassen) en leert u in de praktijk evacuatieprocedures uit te voeren en verschillende blusmiddelen correct te gebruiken.

Veilig besturen van heftruck, hoogtewerker, rolbrug
Snel, efficiënt en veilig vervoer is een must, ook binnen uw bedrijf. Verdiep u in de verkeersrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften en optimaliseer uw rijvaardigheid met een praktische test, aangepast aan uw type voertuig en activiteiten. Want getrainde medewerkers stroomlijnen het interne verkeer.

Hiërarchische lijn stimuleert welzijn
De hiërarchische lijn in uw organisatie krijgt zicht op hun verantwoordelijkheden inzake welzijn en brengt deze in de praktijk. Gesprekstechnieken helpen ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag. Want informatie en sensibilisatie, aangepast aan gewijzigde omstandigheden of risico’s, zijn de sleutel tot het slagen van een project.

BA4 (elektrische installaties)
In elke organisatie bulkt het van de elektrische installaties op laagspanning: lichtarmaturen, zekeringen, etc. Deze technische en praktische opleiding leert u elektrische problemen in uw bedrijf stroomlijnen en omgaan met risicovolle elektrische aansluitingen.

Sensibilisatie gebruik PBM's
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) minimaliseren risico’s, áls het de juiste middelen zijn en ze correct worden gebruikt. Sensibiliseer uw medewerkers over de risico’s en preventie en maak eenvoudig begrijpbare instructiekaarten voor het gebruik en het onderhoud van de PBM’s.

HYGIËNE

Hygiëne in de horeca
Een goede hygiëne garandeert de kwaliteit van voedingswaren en voorkomt voedselvergiftiging. Gevolg: minder besmetting, lager verzuim en een onberispelijk imago. Ontdek alles over besmettingsbronnen van voedingsmiddelen, hygiëne, werkkledij en gedrag.

MRSA preventie
De MRSA-bacterie wordt vooral overgedragen via de handen van medisch en verzorgend personeel. Kennis over MRSA (bacterie, besmetting, risicogroepen en preventie) en een strikte handhygiëne zijn cruciaal.

Werken met chemische agentia
Verf, oplosmiddelen, schoonmaakproducten, inkt, ... heel wat producten bevatten stoffen met potentieel gevaarlijke eigenschappen. Ze komen misschien ook in uw magazijnen en gebouwen voor.
Sensibiliseer alle gebruikers rond het gevaar van chemisch producten, veilig en correct gedrag en het belang van scherp toezicht.

Sensibilisatie lawaaipreventie
Hinderlijk (achtergrond)geluid op de werkplek kan stress en gehoorschade veroorzaken. Maak werknemers bewust van de lawaairisico’s, preventiemaatregelen en het gebruik van PBM's.

Sensibilisatie ivm asbestinventaris en beheersplan
De blootstelling aan asbestvezels vormt een niet te onderschatten gezondheidsrisico. Ze kan aandoeningen als asbestose en longkanker veroorzaken. Informeer medewerkers over het wetgevend kader, gezondheidsrisico's, inventaris en beheersprogramma.

Totaalaanpak arbeidshygiëne
Uw werknemers volgen de preventiemaatregelen in uw bedrijf maar echt op als ze de risico’s kennen en vertrouwd zijn met de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Opleiding is dus onontbeerlijk.

ERGONOMIE

Houdingen en bewegingen
Verkeerde houdingen en bewegingen kunnen leiden tot overbelastingsletsels. Misschien liggen herhaalde bewegingen, hoge inspanningen, werkritme, werkduur aan de basis? Wij helpen uw medewerkers de juiste bewegingen uit te voeren en hulpmiddelen correct te gebruiken via dynamische training.

Beeldschermwerk
Kantoorwerk - en vooral beeldschermwerk - kan tot klachten leiden: lichamelijke letsels, visuele problemen en mentale belasting. Een interactieve bewustwordingssessie geeft beeldschermwerkers advies over de inrichting van de werkplek, tips voor de werkorganisatie en gemakkelijke ontspanningsoefeningen. Laat ook alle individuele beeldschermwerkposten ergonomische evalueren.

Manueel hanteren van personen
De rugbelasting in de verzorgingssector is zeer groot. Verplegend en verzorgend personeel verplaatsen nog heel wat patiënten of bewoners manueel. Een tilbeleid is geen overbodige luxe. Maak uw medewerkers bewust van rugpreventie, leer hen houdingstraining en verplaatsingstechnieken of leid een interne medewerker op als coach.

Manueel hanteren van lasten
Rugklachten zijn pijnlijk, zowel voor uw werknemers als uw bedrijf. Want arbeidsongeschikte werknemers kosten handenvol geld. Een basisopleiding leert uw werknemers rugsparend werken op hun werkpost. Een opleiding train de trainer leidt medewerkers op als interne coach die toezicht houden op het rugsparend werken in uw onderneming.

Fit in de wagen
Zijn uw medewerkers vaak of lang op de baan? Dan lopen ze risico op psychische en fysieke klachten en ongevallen. Fit in de wagen wapent uw medewerkers voor een veilige rit. Wij helpen de juiste wagen en hulpmiddelen te kiezen, de wagen optimaal als werkplek te gebruiken, mindful te blijven achter het stuur, defensief, preventief en eco-minded te rijden.

PSYCHOSOCIAAL

Omgaan met agressie
WORKSHOP MET ROLLENSPELEN ROND CASES UIT DE REËLE WERKOMGEVING

Alcohol&drugs
Aanleren van gesprekstechnieken voor leidinggevenden
Sensibilisatie van de werknemers omtrent de negatieve gevolgen van alcohol&drugs op het individu en de organisatie.

Rookstopbegeleiding
Begeleidingstraject voor succesvol stoppen met roken

Mobbing
Sensibilisatie van de werknemers betreffende de impact van mobbing en de procedures in dit kader
Doorgedreven sensibilisate van de leidinggevenden om hen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid hierin.

Rouwen op de werkvloer
Verloop van rouwprocessen en omgaan met rouw in werksituaties. Deze opleiding kan zich richten tot werknemers, leidinggevenden.

Coaching:
Coachingvaardigheden van de leidinggevende aanscherpen kan algemeen zijn of binnen specifieke thema’s vb. stresscoaching

Individuele begeleiding:
Inzake volgende thema’s; alcohol&drugs, stress

In balans
Een ééndaags interactieve sessie waarbij kan geproefd worden van verschillende technieken die kunnen aangewend om je veerkracht tov stress te verhogen oa. coping, relaxatie, lifestyle

Verzuimgesprekken
Training waarbij de leidinggevenden gesprekstechnieken worden aangereikt om verzuimgesprekken te voeren, en hun rol in het aanwezigheidsbeleid te activeren.

EHBO

Basiscursus
Recyclagecursus
Initiatiecursus
Levensreddend handelen voor baby’s – peuters – kleuters en kinderen
Automatische Externe Defibrillator (AED)
Alle EHBO cursussen op maat en volgens de noden van het bedrijf

Meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren op 09/282 16 10 of training@securex.be