Groep Securex
 
 
 
 

De geschiedenis van Securex

Wist u dat Securex al 111 jaar bestaat? Van een eenvoudige gemeenschappelijke verzekeringskas groeiden we uit tot een veelzijdige HR-dienstverlener. Altijd bereid om ú te helpen.

Mijlpalen

De mijlpalen van onze geschiedenis op een rij:

Van de textielsector naar alle sectoren
Onze organisatie wordt in 1905 opgericht als gemeenschappelijke verzekeringskas. Doelstelling? Arbeiders uit de textielsector verzekeren tegen arbeidsongevallen. Een activiteit die succesvol is en alsmaar groeit. Wanneer in 1946 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ontstaat, is het tijd voor een volgende stap. We starten met ons sociaal secretariaat Secretex en ons ziekenfonds Muttex. Vanaf dan helpen we klanten uit álle sectoren.

1905 Op initiatief van het Gentse textielpatronaat richt Charles Christophe de Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen op, een mutuele vereniging die zich voornamelijk richt tot de werknemers van de textielindustrie en die samengesteld wordt naar aanleiding van de wet van 24 december 1903 op de arbeidsongevallen.
1928 Oprichting van het Kinderbijslagfonds.
1945 Ontstaan van het sociaal secretariaat Secretex en van het ziekenfonds Muttex, in aansluiting op de oprichting van de RSZ.
1958 Oprichting van de ‘informatica-afdeling’.
1960 Oprichting van de Dienst voor Medische Controle op het Absenteïsme.

Binnen- en buitenlandse kantoren
In 1963 dopen we onze organisatie om tot ‘Securex’. Een klinkende naam die snel opmars maakt in België. Om onze klanten optimaal te bedienen, richten we verschillende filialen op in het hele land. En ook het buitenland lonkt.

1963 De naam Securex doet zijn intrede.
1965 Op vraag van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid draagt Securex bij tot de tekst van het koninklijk besluit dat de Arbeidsgeneeskunde in België invoert. Het is dan ook logisch dat Securex snel klaar is om zijn dienst voor Arbeidsgeneeskunde op te starten.
1968 Securex neemt de Sociale Verzekeringskas ‘Integrity’ over.
1970 Securex neemt de Sociale Verzekeringskas ‘Integrity’ over. In de jaren 1970 wordt via interne en externe groei een grootscheepse decentralisatie aangevat (Aalst, Kortrijk, Verviers, Brussel, Bergen, Namen, Eupen,…).Deze beweging zet zich in de jaren 1980 en 1990 verder (Antwerpen, Hasselt, Drongen, Brugge, Luik, Moeskroen, Koksijde, Waver, Charleroi, Doornik).
1972 Eerste stappen buiten de landsgrenzen: Securex breidt zijn diensten uit, past ze aan de Franse sociale wetgeving aan en vestigt zich in Rijsel.
1981 Oprichting van de Vereniging voor Onderlinge Verzekering Securex Leven, als antwoord op de wetgeving op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.
1996 Ontstaan van het Sociaal Management.

De experts in menselijk kapitaal
Met de intrede van het nieuwe millennium profileert Securex zich nóg meer als expert in menselijk kapitaal.  Dat doen we met de overnames van HR-consultancybedrijven GHR Management (2003) en hraccent (2004). Voortaan bieden we onze klanten een uitgebreid dienstenpakket dat hen begeleidt  bij álle aspecten van hun HR-beleid.

2000 Eerste e-businesstools en nieuw kantoor in Leuven.
2002 Securex verstevigt zijn aanwezigheid in België en breidt zijn aanwezigheid in Frankrijk uit. Securex innoveert met Certipost en richt bovendien het allereerste virtuele loket in België op, ‘e-starter’, de voorloper van de ondernemingsloketten.
2003 Oprichting van het ondernemingsloket ‘go-Start’. Overname van GRH Management, waardoor Human Resources Consultancy één van de belangrijkste activiteiten van de Groep wordt. Securex opent een kantoor in Oudenaarde.
2004 Overname van hraccent, waardoor de Groep een totaaloplossing kan aanbieden, gaande van Human Resources Management tot loonadministratie. Securex start bovendien zijn activiteiten in Luxemburg.
2005 De Stichting Securex moedigt maatschappelijke projecten aan die hulp en steun bieden voor de (re-)integratie van personen op de arbeidsmarkt. Zo stellen wij onze vaardigheden ten dienste van anderen. Meer informatie...
2006 Securex start zijn activiteiten in Luxemburg op.
2007 Uitwerking van de nieuwe structuur en van het vernieuwde bedrijfsimago van de Groep. Integratie van de vzw Progecov (externe dienst voor preventie en bescherming van Oost-Vlaanderen) en opening van een nieuw kantoor in Sint-Niklaas.
2008 Securex fusioneert zijn activiteiten in Luxemburg met de “payroll” activiteiten van Alter Domus Luxemburg.
2009 Securex opent een nieuw kantoor in Roeselare en voorziet voor het najaar van 2009 de opening van een nieuw kantoor in Brussel-Merode. Bovendien vat Securex de bouw aan van een nieuwe hoofdzetel in Brussel. Securex herpositioneert zijn merk en voegt de baseline ‘human capital matters’ toe aan zijn logo
2010 Onze hoofdzetel in Brussel verhuist van Evere naar Etterbeek.
2011 Securex opent een nieuw antenne: Mechelen.
2013 Securex verkrijgt het label Loopbaanbegeleiding. De Vlaamse overheid heeft, in samenwerking met de VDAB, het initiatief genomen om aan zowat elke burger (uitsluitend in Vlaanderen) de kans te geven even stil te staan bij zijn of haar loopbaan, met behulp van een professionele coach. Securex is door de VDAB erkend en kan de opleidingscheques aanvaarden.
2014 Securex opent een eigen kantoor in Nederland (Nieuwegein bij Utrecht) om van daaruit payrollactiviteiten uit te voeren voor Nederlandse en internationale klanten.
2015 Securex opent een nieuw kantoor in Frankrijk (Nantes) en kondigt de overname aan van  Van Deelen Salaris in Nederland.