Groep Securex
 
 
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als kern van onze strategie

Onze MVO-visie

Securex, waarvan het motto ‘Human Capital Matters’ is, neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op en wil een rechtvaardige en duurzame maatschappij bevorderen die de toekomstige levenskwaliteit van de mens verhoogt.

Onze MVO-missie

Wij concentreren ons op de mens, op de impact van arbeid op de mens, de bedrijven en de maatschappij in de ruime zin. Wij geven de voorrang aan de integratie of de re-integratie van personen in het economische, sociale en culturele leven.

Onze MVO-strategie

Onze MVO-strategie zal toegespitst zijn op het volgende:

  • De mens die centraal staat in onze MVO-strategie
  • De verkleining van onze ecologische voetafdruk
    Securex en zijn medewerkers zetten zich elk jaar in om de milieu-impact en de CO2- voetafdruk te verkleinen.
  • Het voortbestaan en de duurzaamheid van Securex garanderen
    MVO maakt nu integraal deel uit van onze strategie en zal onze duurzaamheid garanderen.

Stichting Securex

De Stichting Securex ondersteunt onze MVO-strategie om de volgende redenen:

  • De Stichting Securex moedigt maatschappelijke projecten aan die hulp en steun bieden voor de (re-)integratie van personen op de arbeidsmarkt. Zo stellen wij onze vaardigheden ten dienste van anderen.
  • De Stichting Securex steunt collega’s die zich als vrijwilliger inzetten voor maatschappelijke projecten in dienst van anderen. Wij vinden dit fantastisch en willen iedereen aanmoedigen om dit in de toekomst voort te zetten.
  • De Stichting Securex steunt en omkadert ‘jong talent’, zowel op economisch als op sociaal en cultureel vlak.

Onze partners

De partners die we steunen in het kader van ons MVO-beleid zijn: