Groep Securex
 
 
 
 

Trofeeën en attesten

Erkenning voor ons werk via prijzen en gerenommeerde attesten

De knowhow en het engagement van onze medewerkers werden beloond doorheen de uitreiking van diverse trofeeën, getuigschriften en andere awards, die wij heel graag publiceren. Via deze weg danken wij van harte de organismen, federaties, groeperingen en andere verbanden die voor de toewijzing ingestaan hebben.                                                                                                                                                    

Awards

Compensation & Benefits Award (2015)

Securex won deze award omwille van het succesvolle cafetariaplan dat er werd ingevoerd en waar op drie jaar tijd zowat 1 werknemer op 3 voor intekende. Ook de invoering van de nieuwe manier van werken (geen prikklok meer, geen vaste kantooruren) en het feit dat de bespaarde middelen als gevolg van het minder aantal vierkante meters kantooroppervlakte rechtstreeks opnieuw geïnvesteerd werden in communicatietechnologie. Meer info

 

Fleet Mobility manager of the Year (2015)

Tim Blanckaert is de allereerste Fleet Mobility Manager of the year, omwille van niet enkel het vlootbeheer maar vooral een sterk mobiliteitsbeleid. Meer info

 

Fit for the Future (2014, 2013, 2012, 2011, ...)

Award uitgereikt door de organisatie Forum For the Future (organisatie van professionals van de cijferberoepen). Securex heeft 6 maal de award "Beste Sociaal Secetariaat" gewonnen. Ook in 2015 zijn we genomineerd.

 

Alter FoHRum award (2013)

Op de Peoplesphere HRM Night 2013 ontving Securex de Alter FoRHum-award voor zijn MVO-acties het afgelopen jaar. De jury loofde vooral de lokale aanpak met oog voor mens en maatschappij. Samen met de Lokale Tewerkstellingscel van Etterbeek heeft Securex in 212 drie stageplaatsen voorbehouden aan kansarmen uit de gemeente met het oog op hun herintegratie in de arbeidsmarkt.

 

10 jaar erkenning, in 2013, als ondernemingsloket

In 2013 viert het ondernemingsloket go-Start van Securex zijn 10de verjaardag. De ondernemingsloketten werden in 2003 voor zelfstandigen en ondernemingen opgericht met het doel hun administratieve verplichtingen te vereenvoudigen. In de loop der jaren kregen de ondernemingsloketten altijd maar meer taken en competenties mee.
Sinds 30 juni 2009 fungeren de ondernemingsloketten als ‘Enig Loket’ in het kader van de Europese “Dienstenrichtlijn”. Dit betekent dat, sindsdien, zowel Belgische als buitenlandse ondernemers een beroep kunnen doen op hun ondernemingsloket voor zowel aanvragen van inschrijvingen, aansluitingen en toelatingen (zowel op federaal, regionaal als lokaal vlak). Dit beoogt zowel een aanvraag om goedkeuring voor vervoer als de aangifte bij SABAM en vele andere zaken meer.
Securex verstrekt bovendien adviezen op maat aan de nieuwe zelfstandigen, maar ook aan de meer ervaren zelfstandigen. Om hier meer over te weten te komen, klik hier

 

Gezondheid en onderneming (2012)

In 2012 heeft Securex de prijs Gezondheid en Onderneming gewonnen voor zijn project “Onderzoek naar risicofactoren voor nek- en schouderklachten bij beeldschermwerkers». Elk jaar overhandigt het Belgisch departement van de Europese Club voor de gezondheid (afdeling van de Europese Vereniging voor de Bevordering van de Gezondheid) de prijs «Gezondheid en Onderneming», in samenwerking met de Algemene Directie Humanisering van de arbeid en de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren. Deze prijs beloont onderzoek en realisaties op gebied van gezondheidspreventie in het arbeidsmilieu.

 

Mobiel bedrijf (2012)

De Stad Gent kende aan Securex de trofee “Mobiel Bedrijf” toe, want Securex is de Gentse onderneming die in 2012 het grootste aantal concrete acties ondernomen heeft om de collega’s ertoe aan te zetten hun wagen thuis te laten om te komen werken, en op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen (fiets, abonnementen, homeworking enz.).

 

 

Securex behaalt Kwaliteitslabel ISAE 3402 type II sinds 2006

Sinds 2006 haalt Securex het ISAE 3402 type II Kwaliteitslabel (het vroegere SAS 70) van auditbureau Deloitte. ISAE staat voor: “The International Standard for Assurance Engagements”. Dit label waarborgt de efficiëntie en betrouwbaarheid van de pay- en postpay processen van een sociaal secretariaat en werd ons uitgereikt door het zelfstandig auditbureau Deloitte. Deze certificatie gaat hiervoor voornamelijk de doeltreffendheid van de controles en de degelijke beheersing van de risico’s na. Dit bewijst bovendien de duurzaamheid van het professionalisme, de competentie en het talent van alle medewerkers van Securex. Eigenschappen die ons in staat stellen onze klanten nog meer tevreden te stellen, dit voor het geheel van diensten gekoppeld aan het Sociaal Secretariaat Securex.

 

0% foutenmarge bij de RSZ

Securex staat nog altijd aan de top wat de DmfA-aangifte betreft! Uit cijfers meegedeeld door de RSZ blijkt dat Securex de laatste jaren altijd het “foutenpercentage 0%” haalt, en dit op ca. een kwart miljoen aangiftes per kwartaal.

 

 

Nominaties

  • HR Manager of the Year - Trends (2015): nominatie van David Ducheyne, Chief People Officer Securex
  • HR Excellence awards (2015, 2014, 2013, 2012): nominatie als beste sociaal secretariaat
  • HR Ambassador - D.E.N.K.-HR (2013): nominatie van David Ducheyne, CPO Securex
  • HR Manager van het jaar - Peoplesphere (2013): nominatie van David Ducheyne, CPO Securex
  • Pionier in HR Communicatie (2012): Securex behaalde de 2de plaats in het klassement van de “Pioniers in HR-Communicatie” dankzij zijn HR Business Game, opgestart in 2011. Bovendien haalt de HR-dienstenverlener de 6de plaats in hetzelfde klassement dankzij zijn employer branding campagne ‘Ik ben er’ en ‘Ik ben er voor 2’.
 

 

Labels

Investors in People

Investors in People is een label dat wordt uitgereikt door het International Centre of Quality. Deze onafhankelijke organisatie gaat na in welke mate een bedrijf focust op de ontwikkeling van zijn personeel. Want dat is volgens de jury dé sleutel om binnen een onderneming vooruitgang te boeken en je doelstellingen te halen. Securex behaalde in 2013 voor de tweede keer het certicifaat voor een duurtijd van 3 jaar, dus tot 2016. Meer info 

Investors in People

BIBF

De opdracht van het BIBF is vastgelegd bij art. 44. van de genoemde wet van 22 april 1999. Het instituut ziet toe op de opleidingen en verzekert een permanente organisatie van een korps van specialisten. Deze personen moeten bekwaam hun boekhoud en fiscale werkzaamheden uitvoeren. Zij moeten dat doen met alle vereiste waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Het BIBF ziet tevens op toe dat de leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk uitvoeren. 

IAB

Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten, opgericht bij de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Het Instituut ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.

ISO 9001

De Securex Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk is ISO 9001 gecertifieerd. Deze certificering dekt de diensten en adviezen verstrekt door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming van Securex op het vlak van gezondheidstoezicht, risicobeheersing en de vormingen met betrekking tot het 'welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Loopbaanbegeleiding

De Vlaamse overheid in samenwerking met de VDAB heeft het initiatief genomen om aan zowat elke burger de kans te geven bij zijn of haar loopbaan even stil te staan en dit samen met een professionele coach. Securex is door de VDAB erkend en kan de cheques aanvaarden. Onze ervaren coaches begeleiden de mensen in hun zoektocht.

Loopbaanbegeleiding