Werken in de toekomst - werkbaarder & wendbaarder

 


Werkbaar en wendbaar werk ...
dat is werk op maat van iedereen

In een context van almaar langer werken, is het logisch dat we nadenken over de modernisering van ons arbeidsrecht. En over het flexibeler organiseren van ons werk. Het resultaat van die denkoefening? Een duidelijk voorstel: werk op maat. Het doel is om de individuele noden van zowel de werknemers als de werkgevers te erkennen. Maar zonder af te dingen op de werkzekerheid of de gezondheid op het werk.

Tegelijk weet de regering ook dat de nood aan flexibiliteit varieert naargelang de soort van activiteit. Daarom biedt zij de sectoren heel wat mogelijkheden om regels op maat uit te werken.

De voorstellen van de regering bestaan daarom uit twee groepen:

•    Een sokkel van maatregelen die onmiddellijk toepasbaar zijn op de bedrijven als de sectoren geen modaliteiten treffen.
•    Een menu of reeks van maatregelen die alleen gebruikt kunnen worden als de sectoren actie ondernemen.